1943 – Kontrol med de hjemvendende Hamborg-arbejdere

Kun de, hvis arbejdsplader er totalt ødelagt, får udrejsetilladelse fra Tyskland

Årsagen til standsningen i strømmen af hjemvendende Hamborg-arbejdere skal være, at der nu ved grænsen er oprettet en gennemgangslejr, i hvilken de hjemvendte arbejderes forhold undersøges, idet arbejdernes jo er kontraktbundne for et vist tidsrum. Alle, som arbejder i virksomheder, der ikke er bombe- eller brandhærgede, skal vende tilbage til disse. Andre udtages til at deltage i oprydningsarbejdet og kun de, hvis arbejdspladser er fuldstændigt ædelagte, får lov til at rejse hjem.

På lignende måde er det tilfældet med de tyske statsborgere, som evakueres, så der kun i ganske særligt påkrævede tilfælde gives udrejsetilladelse.

Almindelig tilbagevenden fraråds

Om situationen i Hamborg skriver Kieler Zeitung bl.a.: Lad det være sagt til alle Hamborgere, der har fundet tilflugt i Slesvig-Holsten og eventuelt måtte have til hensigt af én eller anden grund at vende tilbage, at en sådan plan ville betyde en fuldstændig uberettiget belastning af alle organisatoriske anstrengelser for forsyning til den i Hamborg for tiden værende befolkning. En sådan tilbagevandring må derfor undlades, da der også består fare for, at personer, der vender tilbage, ikke igen vil kunne blive borttransporteret. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. august 1943.

1943 – 25 arbejdere hjem til Kolding fra Hamborg

Samstemmende beretninger om rædslerne og ødelæggelserne.

Til Folkeregistret i Kolding har der i løbet af de sidste dage meldt sig 25-30 danske arbejdere, som er vendt hjem fra Hamborg. Blandt dem er der også en dansk statsborger og hans hustru, som har levet i Hamborg i 40 år. Af deres hus var der ikke sten på sten tilbage.

Mange af arbejderne er stærkt rystede over de rædsler, der har været ude for. De fleste er kommet hertil med toget, andre med fiskebilerne …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. august 1943.

1943 – Den katastrofale brændselsmangel

Efter fremkomne oplysninger andrager brændselsbesparelsen i København ved de nylig indførte restriktioner ca. 50 tons i døgnet. Dvs. ca. 15.00 tons om måneden eller hvad en enkelt lille kulbåd laster. Men tænk på hvilke uhyre vanskeligheder og ubehageligheder, der er påført befolkningen, fordi det “mægtige” Tyskland ikke engang er i stand til at skaffe denne ene lille kulbåd frem til København. Det forhindrer nemlig de engelske mineudlægninger, hvis betydningsløshed tyskerne har så travlt med at fremhæve.

Og det tyske jernbanenet er så overbelastet af krigstransporter, at der heller ikke ad den vej kan sendes brændsel til Danmark, skønt titusinder af “danske” arbejdere i Tyskland skulle frembyde mulighed for i det mindste at få kullene bragt frem til jordens overflade, hvis de ikke i stedet arbejdede for Hitlers krigsmaskine, som også mangler arbejdskraft. Tyskland mangler i det hele taget alt i dag, og midt i vore bekymringer, må det derfor være os en trøst, at når det er nødvendigt at skride til så indgribende foranstaltninger, som en forkortelse af aftenen for at spare en så relativ ringe mængde brændsel, så ser det heldigvis sløjt ud for vore “beskyttere”.

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 2. februar 1943, nr. 4, 2. årgang.

1942 – To års fængsel for barnedrab

Ved det nord- og østsjællandske nævningeting var en 24årig kvinde, Ellen Edith Johansen, tiltalt for manddrab ved en nat i januar 1940, i en ejendom på Frederiksberg i København, at have ombragt hendes nyfødte barn. Liget anbragte hun i en kuffert, som hun siden rejste rundt med i to år. Kufferten blev fundet på et loft i Aarhus i januar 1942.

Først havde politiet anholdt en veninde til den ny dømte barnemorder, men gennem hendes forklaringer lykkedes det politiet at opspore Ellen Johansen, der arbejdede som sporvognsfunktionær i udlandet, hvorfra hun nu er blevet hentet hjem.

Nævningene frifandt Ellen Johansen for manddrab, men kendte hende skyldig i barnedrag efter straffelovens paragraf 238. Ved dommen blev hun idømt to års fængsel, med fradrag af 118 dage, som hun havde siddet varetægtsfængslet.

Kilde: 2 Aars Fængsel for Barnedrab, Fredericia Socialdemokrat (Avisartikel), 25. august 1942

1942 – Fra de danske studenter

Danske og tyske nazister arbejder for øjeblikket på:

  1. Gennemførelse af jødelov i Danmark.
  2. Militær støtte til den “tyske forsvarsoffensiv”.
  3. Anerkendelse af Quisling.

ad 1. Rygterne om dansk jødelov har det reelle grundlag, at Popp-Madsen for øjeblikket sidder i justitsministeriet for i samarbejde med tyske jødeeksperter fra Gestapo at lave udkast til jødelov efter tysk mønster. Popp-Madsen er som bekendt lektor ved Københavns Universitet og tidligere leder af ‘National Studenteraktion’.

ad 2. Kort efter undertegnelse af Anti-komiternpagten stillede Tyskland krav, om dansk militær støtte til “Forsvaret af Finland”. Visse dele af regeringen erklærede sig villig til forhandling om frigørelse af de tyske tropper i Jylland ved hjælp af en dansk hær under tysk kommando og gennemsyret af tysk Gestapo og danske stikkere. Forhandlingen vedvarer. […]

ad 3. En dansk anerkendelse af Quisling vil simpelthen betyde, at vi falder Norges heltemodige og Sveriges dristige og værdige nordiske politik i ryggen.

Endelig arbejder nazisterne i det skjulte på gennemførelse af den såkaldte reform af socialloven. De vil derigennem bl.a. opnå 3 ting:

  1. at skabe splittelse mellem samlingspartierne.
  2. at skabe utilfredshed blandt arbejderne for derved at give Fritz Clausen en hårdt tiltrængt chance for medlemsforøgelse.
  3. at tvinge danske arbejdere til at tage arbejde i Tyskland.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, marts 1942, nr. 5, 1. årgang.

1941 – For retten

To 18-årige fredericianere stod den 11. november 1941 for retten i Fredericia, sigtet for forskellige kriminelle sager.

Den ene, der omtaltes D., var sigtet for cykeltyveri, han forklarede dog selv, at han af en kammerat, der var rejst til Tyskland, havde lånt cyklen, der siden havde vist sig at være stjålet.

Derudover var D. tiltalt for bedrageri, da han havde fået udbetalt 40 kr. fra socialkontoret, under den forudsætning, at han skulle købe arbejdstøj til en påtænkt rejse til Tyskland; samme dag havde han dog fået arbejde i Fredericia, og undladt at betale pengene tilbage, dette erkendte han sig skyldig i.

En tredje sigtelse mod D., omhandlede også en anden 18årig, de var i fællesskab sigtet for at have stjålet fem flasker spiritus i Restaurant Robert på Torvet i Fredericia. Begge tilstod forholdet, og forklarede, at de havde været i Brejning, ”for at indbyde et par pigebørn til fest, på hjemvejen havde skaffet sig spiritus til festen ved indbrud”.

Sagen optoges til dom.

Ved retten i Kolding behandles en sag om tyveriet på andelssvineslagteriet. Sagen startede med, at der for nogen tid siden blev stjålet 3 bildæk, og politiets undersøgelser i den forbindelse, afslørede store flæske og fedttyverier.

Den 11. november stod der fire slagteriarbejdere fra Kolding tiltalt for tyverierne, der angiveligt beløber sig til 1.400 kroner. Desuden har politiet under sagen fundet frem til 8 hælere, som har videresolgt varerne.

Kilder:
På kant med loven, Fredericia Socialdemokrat, 11. nov 1941, side 4
Tyverierne på slagteriet i Kolding, samme