1944 – Musikforeningens sidste koncert

Det er ikke videre heldigt at henlægge en koncert til torsdag aften, da så mange musikinteresserede gerne vil sidde ved højtaleren, og netop i går, da Beethovens 9. Symfoni stod på radioprogrammet, mærkede det tydeligt på besøget i Hotel Koldings sal ved Musikforeningens sidste koncert i denne sæson.

Både pianisten Andreas Seker Hansen og violinistinden Gudrun Jespersen er unge kunstnere, som endnu slår så nogenlunde ved begyndelsen af deres løbebane; talent har de begge, men det kan ikke nægtes, at Gudrun Jespersen afgjort gjorde det bedste indtryk. Händels D-dur-sonate gav hun netop bl.a. med nogle Kreisler-numre sin sikre, allerede helt virtuose teknik. Her var musikalitet, temperament og dygtig kunnen: skulle man endnu ønske noget, måtte det blive lidt mere “sødme” i tonen, men der er ingen tvivl om, at Gudrun Jespersen er en af de allermest talentfulde unge violinister, som man roligt spår en smuk fremtid.

Andreas Seker Hansen spillede Beethovens A-dur-sonate, opus 101, og Chopins Nocturne i e-moll samt g-moll-balladen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. april 1944.

1944 – 200 mennesker til juniorfest i sejlklubben

Næppe har der til nogen juniorfest været samlet så mange mennesker, som tilfældet var i aftes. Klubhuset formelig stod på gloende pæle, idet ca. 200 mennesker var mødt, størsteparten juniorer. Fra Fredericia og Middelfart var mødt en halv snes stykker.

Juniorformanden, skibsfører Messmann, bød velkommen til den store forsamling og udtrykte ønsket om, at vi til sommer må få lov til at sejle på fjorden. Sejlklubbens formand, automobilforhandler Damgaard Petersen, talte for ungdommen og udbragte et leve for sejlsporten og Danmarks unge sejlere.

Derefter fulgte begivenhederne slag i slag, en udmærket radioavis, der gav mange stikpiller, en frisk ny juniorsang, der vagte begejstring, og så den unge, dygtige hypnotisør og tankelæser ‘Mr. Griechen’. Salen jubledes, da han på en lille scene jonglerede med sine medier, et par unge Fredericiasejlere – Koldingenserne strittede for meget imod – det var ikke småting, han kunne få dem til. Samme unge mand havde foruden sine suggestive evner også musik i sin krop, og til hans jazz-kvintet swingede ungdommen sig et par timer.

Kilde: Kolding Folkeblad, 27. marts 1944

1944 – ‘Dollarprinsessen’ i Industriforeningen

“Danmarks nye Glunter” 2. Påskedag

Industriforeningens teaterchef, installatør H. Overbeck, arbejder for tiden med planer om en opførelse af ‘Dollarprinsessen’. Hvis sagen går i orden – og det er der god udsigt til – vil den kendte operette blive opført på Alhambra i nær fremtid. Det er Gerda Christophersen-tournéen, der spiller ‘Dollarprinsessen’ i John Prices iscenesættelse og med Holger Bjerre som danseinstruktør. Hovedrollerne spilles af operettesangerinden Johnny Rosenvold, operasangerinde ved Det kgl. Teater Asta Nørgaard og operasangeren Edi Laider, der jo er en gammel kending i Kolding.

Den traditionelle 2. Påskedags underholdning bliver “Danmarks nye Glunter”, Kaj Oluf Bach som magisteren og Frans Andersson som Glunten. Da akkompagneres af pianisten Hans Hammer.

Industriforeningens næste filmforedrag bliver tirsdag eftermiddag og aften på Hotel Kolding. Foredragsholderen er cand.mag. Poul Hansen, der viser sin farvefilm fra Grønland.

Kilde: Kolding Folkeblad, 25. marts 1944.

1944 – Telmányi i musikforeningen

En stor oplevelse – men salen alt for trang

Atter i aftes savnede vort musikpublikum den store sal! Emil Telmányi var musikforeningens gæst, og det siger sig selv, at Hotel Koldings sal var for lille til at rumme de mange tilhørere, der gerne ville overvære denne koncert. Der blev solgt billetter til langt flere, end der egentlig var plads til, og endda er der ikke tvivl om, at adskilligt flere ville være kommet, hvis det var foregået i en større sal. Nu måtte de sidst ankomne dele opmærksomheden mellem koncertgiverne, hotellets tallerkenraslen og restaurationens underholdningsmusik, henvist som man blev til et tilstødende lokale. Da man må formode, at foreningens næste koncert (med medlemmer af det kgl. kapel) skal foregå i en større sal, kan man med nogen ret spørge, om det ikke havde været muligt at lade også koncerten i aftes foregå der.

Efter det lille hjertesuk skal det siges, at koncerten blev en meget stor oplevelse; det var en veloplagt Telmányi, der mødte op med alle side bedste egenskaber, en sødmefyldt tone, et gnistrende temperament, et pragtfuldt buestrøg – og så i øvrigt alle de tekniske finesser, man kan forlange, i den eleganteste udførelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. februar 1944.

1944 – Ernst Jensens orkester på Sanatoriet

Også børnene på Julemærkesanatoriet fejrede i går fastelavnen. Det var mindst lige så fornøjeligt som for de børn, der i går fyldte byens gader. Sygeplejerskerne havde haft travlt med at lave dragter og pynte børnene, og på slaget 4 marcherede alle sanatoriets børn ind i den store sal til tonerne fra kapelmester Ernst Jensens orkester. Orkestret, der har vundet sig en usædvanlig smuk position blandt ‘Trocadero’s publikum, vandt også ganske børnenes hjerte ved deres fornøjelige musik. Nogle drenge opførte en morsom lille sketch, og eftermiddagen sluttede med en time med børnedanse, hvor sygeplejerskerne svang de små, der ikke var optaget af at betragte orkestret med alle dets mærkelige instrumenter. Til slut takkede overlægen Mårtensson kapelmesteren og musikerne for den velvilje og beredvillighed, de havde udvist, og børnene udtrykte deres tak og glæde gennem et kraftigt hurraråb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 22. februar 1944.

1943 – Industriforeningens juleunderholdning i aftes

De to af de tre engagerede sendte afbud, men Henrik Malberg og Kathe Rosén fyldte aftenen

Pladsen i Hotel Koldings sal var så nogenlunde besat i aftes, da Industriforeningens 2. juledagsunderholdning skulle tage sin begyndelse. Et forventningsfuldt og for størstedelen til dansen festklædt publikum sad parat i det akademiske kvarter og kiggede på begoniernes og den blegrøde sirts’ dekorationer, der var arrangeret foran rampelyset, nå så net.

Så kom installatør Overbeck frem på scenen og bøde velkommen og meddelte, som man havde anet. at der blev en forandring i programmet, idet to af de tre engagerede i sidste øjeblik havde sendt afbud, nemlig skuespillerinde Else Nielsen, der lå syg af influenza i København, og skuespiller Lemvigh, der lå med halsbetændelse i Aarhus. I sidste øjeblik have man så fået fat på den kendte radiokunsterinde Kathe Rosén, som skulle synge viser.

Det er ikke let. Efter sigende har der i de sidste femten år ikke været arrangeret en eneste anden juledagsunderholdning i Industriforeningen, uden at man har måttet lave om på programmet fordi nogle af de optrædende har sendt afbud. Det skulle altså heller ikke gå i år. Men publikum tog det som sædvanlig godt. Man var veloplagt og havde sat sig tilrette for at få en aften ud af det. Og det lykkedes også. Henrik Malberg er man jo sikker på. Den udmærkede skuespiller, som utroligt, når man ser hans livfulde og altid veloplagt, tætte, lille skikkelse, nylig har passeret sin 70 års fødselsdag, ved man jo slår aldrig fejl. Han kunne såmænd godt have båret aftenen alene. Lille Kathe Rosén gjorde nu også sit bedste. Det er ikke misundelsesværdigt at skulle springe ind som en slags erstatning for de officielt averterede, og hun skulle faktisk bære halvdelene af aftenen på sine spinkle skuldre. Tilmed var hun noget handicappet af en forkølelse, og endelig er en sal som Hotel Koldings store sal ikke passende for hendes mere intime kunst. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. december 1943

1943 – Stuvende fuldt hus til juleshowet

“Det skæpper rart i kassen”, sagde LRS. Halvor Petersen i aftes, da han kiggede ud over det tætpakkede Trocadero, hvor der ikke nær var siddepladser til alle. “Men vi har også solgt en del af billetterne to gange”, føjede han til med et lunt lyn i brilleglassene. Denne lille “skurkestreg” skal være komitéen undskyldt. For det gode formåls skyld! I hvert fald var der ingen af de mange mennesker i aftes, der tog det fortrydeligt op.

Det blev nemlig en dejlig aften. En aften, hvor lokale kræfter kappedes om at overgå hinanden i kunstneriske præstationer, hver på sit felt. Halvor Petersen var den rødmede og svedende konferencier, der med sin veltalenhed knyttede de forskellige numre sammen til et hele. Med vanlig elegance indstillede han de “tiltalte” til publikums mildeste dom. Sikker på, at for disse tiltalte var forsvarstaler overflødige!

Det var byrådssekretær Jacobsen, der bød velkommen. I jævne og stilfærdige ord tolkede han byens taknemmelighed mod julekomitéen og dens uegennyttige arbejde i de forløbne år. Derefter blev der blændet op for underholdningen. Det populære par ‘Ove og Ras’ – der havde fået en kompagnon med det musikalsk godt klingende navn Gade – lagde for med et par af deres sange i speciel fortolkning. Lisa Hansens søde små elever trampede derefter med træsko ind i publikums hjerter i en henrivende hollænderdans, der efterfulgtes af et swingnummer, hvis udførelse vilde få enhver ægte swingpjatte til at blegne af misundelse.

Så kom ‘Sigge og Calle’ med et par håndværkersange. Stort bifald! Efter programmet skulle man derefter have haft et stepnummer, men da stepdanserinden havde fået forfald, blev hun erstattet med Flemming Hansen, der på morsom måde parodierede – parodier! Der blev klappet voldsomt, og han måtte da capo, pænt klaret, når man tager i betragtning, at han uden forberedelse af nogen art blev kaldt til mikrofonen af Halvor Petersens befalende stemme!

Et af aftenens morsomste numre var et hold motionsgymnaster, hvor bl.a. Fy og Bi (Schiødt Petersen og Carl Nielsen) viste deres gymnastiske færdigheder). Idet efterfølgende nummer mødte de alene og kaldte et brusende bifald og en regn af juleindsamlingsbidrag ned over deres morsomme skikkelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. december 1943.

1943 – Stigende biografbesøg i Kolding

Befolkningen brugte i 1941-42 i alt ca. 300.000 kr. til biografbilletter

Der foreligger i dag en detaljeret beretning om forlystelsesskatten i finansåret 1941-42. Det oplyses, at afgiften i alt indbragte 13,2 mill. kr., hvilket er 2,340.000 kr. mere end året forud. Som sædvanlig har biografteatrene indtjent langt det største beløb, nemlig 11,2 mill. kr. mod 9,4 mill. kr. det foregårende år. Der har således været en betydelig stigning i antallet af biografbesøg. Landets ca. 375 biografteatre har i det forløbne år haft en samlet spilleindtægt på op mod 40 mill. kr.

Om forlystelsesskatten i Kolding i finansåret 1941-42 oplyses, at afgiften i alt indbragte 106.169 kr. mod 87.416 kr. det foregående år. Heraf har biografteatrene alene indtjent 102.410 kr. mod 86.480 kr. året forud. Der er således en betydlig stigning i antallet af biografbesøg. Byens biografteatre har haft en samlet spilleindtægt på ca. 350.000 kr. Afgiften af teaterforestillinger har været 1.114 kr. for 5 forestillinger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. juli 1943.