1944 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

Fjenden fortsatte også i går sine storangreb frem for alt mod vore stillinger i Albaner-bjergenes sydlige skrænter og i afsnittet ved Frosinone. Vest for Velletri tilbageslog vore tropper i forbitrede kampe alle angreb, der foretoges med stærk tankunderstøttelse. 23 fjendtlige tanks blev herunder sønderskudt. Øst for Velletri foregår der svære kampe med fjendtlige styrker, der er brudt ind i vore stillinger. Et faldskærms-stormregiment med major Timm som chef har her udmærket sig særligt. Ved Frosinone og vest derfor strandede hele dagen igennem stærke fjendtlige angreb. Natslagflyvemaskiner angreb Aprilias byområde samt fjendtlige batterier og kolonner i samme område med effektiv virkning.

I øst fortsatte vore tropper deres angreb i området nord for Jassy til trods for sej fjendtlig modstand og heftige modangreb. I hårde kampe blev i samvirken med bombe- og slagflyvemaskiner 37 fjendtlige tanks tilintetgjort. Luftjagere, slagflyvemaskiner og nær-rekognosceringsmakiner nedskød over dette område 87 fjendtlige flyvemaskiner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. juni 1944.

1944 – Den tyske hærberetning om Østfronten

Førerhovedkvarteret, lørdag. RB.
Værnemagtens overkommando meddeler:
Ved Nedre Dnjestr opnåede vore tropper atter i går et fuldstændigt afværgeresultat overfor heftige fjendtlige angreb. I kampområdet ved Jassy lykkedes det trods tilførsel af nye styrker og stærk støtte af slagflyvere at bryde igennem vore stillinger. Tyske og rumænske afdelinger afviste, delvis i heldige modangreb, alle fjendtlige angreb, og et antal kampvogne blev sønderskudt. Under de sidste dages hårde kampe det tyske grenaderregiment nr. 208 under kommando af oberst Fritz Müller, der er dekoreret med ridderkorset, og 11. rumænske rytterregiment under kommando af oberst Cheruvin, udmærket sig særligt.
Sydvest for Kovel blev det dagen i forvejen erobrede område ryddet for forsprængte fjendtlige styrker, og en indesluttet bolsjevikisk kampgruppe blev herunder tilintetgjort. Blandt de ca. 2.000 fanger er en divisionschef med sin stab. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 30. april 1944.

1944 – Nyt stort luftangreb på London natten til lørdag

Er det indledning til den bebudede gengældelse?

Førerhovedkvarteret, lørdag (RB)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Luftvåbnet foretog i nat med store styrker påny et hårdt angreb på London. Ved massenedkastning af spræng- og brandbomber blev der fremkaldt udstrakte brande og ødelæggelser i byområdet.

Forspillet til slaget om London?

Berlin, lørdag (RB)

I forbindelse med det nye tyske luftangreb på den engelske hovedstad tager man i autoritative kredse i Rigshovedstaden ikke stilling til spørgesmålet om, hvorvidt også dette nye angreb er en, om end meget effektiv, enkeltaktion eller forspillet til det kommende slag om London.

Angrebet varede en time

Stockholm, lørdag (RB)

Reuters Bureau har ifølge DNB udsendt følgende meddelelse om det tyske luftangreb på den engelske hovedstad: I de tidligre morgentimer i dag, lørdag, foretog tyskerne det mest energiske luftangreb siden de store angreb i 1940-41 for at stikke London i brand. De nedkastede en stor mængde spræng- og brandbomber, efter at de var trængt igennem det frygtelige forsvarsildbælte omkring byen. Alarmen varede lidt over en time, og på et givent tidspunkt opstod der brande i alle retninger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. februar 1944.,

1943 – Mandagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens Overkommando meddeler:

Ved Nikopol-brohovedet og sydvest for Dnjepropetrovsk afvistes lokale fjendtlige angreb. I området ved Shitomir kastede sovjetrusserne nye store infanteri- og panserafdelinger ind i slaget. Svære omskiftelige kampe er i gang. Nordvest for Retshiza bragte vore angreb trods hårdnakket fjendtlig modstand yderligere terrænvinding. Ved Vitebsk fortsætte afværgeslaget med uformindsket heftighed. Fjendens gennembrudsforsøg mislykkedes også i går. Nogle indbrud blev afstængt og sovjetrussiske angrebsspidser kastet tilbage kastet tilbage i modangreb. Fjenden mistede herunder 40 kampvogne.

Under afværgekampene sydvest for Dnjepropetrovsk har det Berlin-Brandenburgske grenadierregiment 477 under kommando af oberst Maaraus udmærket sig på fremragende vis.

På den syditalienske front foretog fjenden i går kun enkelte resultatløse fremstød. De svære gadekampe i byen Ortona vedvarer endnu. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. december 1943-.

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Østfronten fortsættes til trods for dårligt vejr de heftige kampe i uformindsket grad. Flere fjendtlige fremstød mod brohovedet Kherson strandede. Ved brohovedet Nikopol og i den store Dnjepr-bue blev også i går sovjetrussiske angreb afslået i hårde kampe, idet nogle indbrud afstængedes. Syd for Krementschug lykkedes det fjenden med store infanteri- og panserstyrker af bryde ind i vore linjer. Ved modaktion blev en fjendtlig kampgruppe med talrige tanks og kanoner tilintetgjort.

I området vest for Kiev vandt vi ved vort angreb under stadig afværgelse af talrige fjendtlige modangreb og i vanskelige terrænforhold langsomt yderligere terræn. De store fjendtlige styrker, om hvilke det i går meldtes, at de var omringet, blev revet op. I alt var vore tropper her i de sidste fire dage taget som byttet eller tilintetgjort 199 tanks, 554 kanoner af alle slags, 300 maskingeværer og granatkastere samt 166 automobiler. Sovjetrusserne led store blodige tab. Der blev taget talrige fanger.

I kampområdet ved Gomel vedvarer de forbitrede kampe med de fjendtlige styrker, som er brudt ind vest og nord for byen. Flere omgåelsesforsøg blev forhindret ved modangreb, som vi iværksatte og herunder blev sovjetrussiske angrebsspidser sønderslået eller kastet tilbage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. november 1943.

1943 – Østfronten: forbitrede kampe i byen Shitomir

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag:
På Krim foretog Sovjet flere forgæves fremstød fra deres brohoved nordøst for Kertsch og mod vore stillinger ved Perekop. På Dnjepr-fronten blev fjendtlige angreb afvist sydøst for Kherson, nordvest for Krementschung og på begge sider af Tscherkassy og små lokale indbrud indsnævrede ved modstød.

I kampområdet vest for Kiev fortsættes de forbitrede kampe. Sydvest for byen stødte vore styrker ind i flanken på den mod Shitomir fremtrængende fjende og tilføjede ham følelige tab. I Shitomir og nord for byen kæmpes der forbitret. Medens nye heftige fjendtlige gennembrudsangreb sydvest for Gomel og nordvest for Smolensk blev afvist eller opfanget i hårde kampe, der stødvis varede endnu efter mærkets frembrud, kastede vore tropper ved modangreb nord for Gomel fjenden tilbage til hans udgangsstillinger, efter at han forbigående var trængt ind i vore stillinger.

Fra kampområdet ved Nevel meldes om livlig kampvirksomhed og fra de øvrige frontafsnit om ringe lokal virksomhed. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. november 1943.

1943 – Fredagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB).

Værnemagtens Overkommando meddeler:

Nord for Det Azovske Hav og ved mellemste Dnjepr foretog fjenden i flere afsnit heftige angreb, men uden resultat. Brohovedet Saporoshe blev efter ordre rømmet af vore tropper, efter at vigtige anlæg var blevet ødelagt.

Ved Dnjepr, ved Pripjet-mundingen og ved Ssosh opnåede vi yderligere resultater ved angrebsaktioner, som vi iværksatte. Nogle fjendtlige landgangsbrohoveder på flodernes vestlige bred blev fjernet og andre indsnævret. Vest for Kritschew og særlig vest for Smolensk strandede også i går stærke sovjetrussiske gennembrudsforsøg. Alene i kampområdet sydvest for Smolensk tilintetgjordes herunder 46 sovjetrussiske tanks. I de sidste tre dage har fjenden ved sine forgæves angrebsforsøg mistet i alt 354 tanks og 233 flyvemaskiner.

Kaptajn Novotny, der er afdelingschef i et luftjagerregiment, opnåede i går på Østfronten sin 250. luftsejr. Under de svære afværgekampe i det mellemste frontafsnit har særlige udmærket sig 1. SS-frivillige Grenader-Brigade (Mot). […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. oktober 1943.

1943 – Tyskerne i hårde afværgekampe på hele Østfronten

Ny russisk offensiv på det sydlige afsnit

Førerhovedkvarteret, torsdag, R.B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I det 5. afværgeslag ved Kuban-brohovedet, der begyndte d. 16. juli, har de tyske og rumænske tropper under generalfeltmarksal von Kleists og pioner-general Jänickes ledelse indtil den 12. august afslået stadige gennembrudsforsøg af 17 sovjetrussiske infanteri-fivsionern, 2 panserbrigader og 3 panserregimenter samt tilføjet fjenden meget store blodige tab. I dette afværgeresultat deltog også tyske luftvåbenafdelinger under generalløjtnant Ungerstelens ledelse og rumænske flyverstyrker under kommando af general Gheorghlu.

På Mius-fronten trådte fjenden an til angreb i Kuibycev-området efter stærkt artilleriforberedelse. Ved Isjum fortsatte fjenden gennembrudsforsøgene med store styrker. I begge afsnit afviste vore tropper i samvirke med luftvåbnet og rumænske slagflyvemaskiner fjendens angrebsbølger i seje kampe og tilføjede ham blodige tab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. august 1943.