1943 – Tyskerne i hårde afværgekampe på hele Østfronten

Ny russisk offensiv på det sydlige afsnit

Førerhovedkvarteret, torsdag, R.B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I det 5. afværgeslag ved Kuban-brohovedet, der begyndte d. 16. juli, har de tyske og rumænske tropper under generalfeltmarksal von Kleists og pioner-general Jänickes ledelse indtil den 12. august afslået stadige gennembrudsforsøg af 17 sovjetrussiske infanteri-fivsionern, 2 panserbrigader og 3 panserregimenter samt tilføjet fjenden meget store blodige tab. I dette afværgeresultat deltog også tyske luftvåbenafdelinger under generalløjtnant Ungerstelens ledelse og rumænske flyverstyrker under kommando af general Gheorghlu.

På Mius-fronten trådte fjenden an til angreb i Kuibycev-området efter stærkt artilleriforberedelse. Ved Isjum fortsatte fjenden gennembrudsforsøgene med store styrker. I begge afsnit afviste vore tropper i samvirke med luftvåbnet og rumænske slagflyvemaskiner fjendens angrebsbølger i seje kampe og tilføjede ham blodige tab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. august 1943.

1943 – Sicilien: Agrigento rømmet af Aksens tropper

Voldsomme kampe, navnlig på fløjene

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag:

På Sicilien er kampene blevet voldsommere. Som følge af trykket af store tankstyrker er byen Girgenti (Agrigento) rømmet.

Tyngdepunktet for slaget om Sicilien ligger fortsat på fløjene, nemlig ved Catania og Porto Empedocle. Ved Catania stormer Montgomery med støtte af artilleriet løs på forstæderne, som forsvares sejt af de forenede tysk-italienske tropper. Det voldsomme pres har på flere steder medført, at forsvaret sættes på en meget vanskelig prøve. Der sættes stadig nye allierede tropper ind i lampen også af panserafdelinger, som dog har meget svært ved at manøvrere mellem klipperne.

Landgangsflådens tab: 214 skibe

Internationale Information meddeler om kampene i Middelhavsområdet:

Urokkeligt og målbevidst angriber Aksens luftstridskræfter de britisk-amerikanske invasionstroppers tilførselstrafik. Det sænkningstal på ca. 300.000 rbt., der omtales i Værnemagtens Overkommandos beretning af 16. juli er forøget med mindst 115.000 rbt. sænket transporttonnage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. juli 1943.

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Sovjetrusserne trådte i går med flere divisioner an til heftige angreb mod Kuban-brohovedets østfront. Vore tropper, der blev støttet af bombe- og nærkampflyverregimenter fra luftvåbnet, slog fjenden tilbage under modangreb og bragte modstanderens atter og atter gentagne indbrudsforsøg til at strande. Bolchevikkerne led store og blodige tab og mistede over 40 panservogne.

I den finske bugt løb en sovjetrussiske undervandsbåd på en tysk minespærring og sank. I farvandene ved Fiskerhalvøen sænkede hurtige, tyske bombemaskiner et fjendtligt fragtskib på 1.500 BRT og stak et kystfartøj i brand. Over Østfronten blev der i går nedskudt 63 sovjetrussiske flyvemaskiner. 5 tyske flyvemaskiner gik tabt.

Over Middelhavsområdet tilintetgjorde luftvåbnet den 25. og 26. maj 29 britiske og nordamerikanske flyvemaskiner, deriblandt 13 firemotores bombemaskiner. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 28. maj 1943

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Kuban-brohovedets østfront angreb fjenden i går hele dagen igennem med store styrker. Alle angreb blev slået tilbage, og herunder blev talrige tanks tilintetgjort. Fra den øvrige østfront foreligger der, bortset fra afværgelsen af lokale fjendtlige angreb syd for Ilmen-søen, ikke meldinger om kamphandlinger af betydning.

I Tunis blev flere fjendtlige angreb mod det nordlige og mellemste frontafsnit afvist. Herunder blev øst for Mateuer 13 af 24 angribende tanks sønderskudt. Tyske og italienske flyverstyrker tilintetgjorde under angreb i lavflyvning et større antal motorkøretøjer og flere tanks. Svære bombemaskiner angreb sidste nat havneanlæg ved Algiers kyst.

I morgentimerne den 6. maj sænkede de tyske kystsikringsstridskræfter ud for Bretagnes kyst uden selv at lide tab en britisk hurtigbåd og beskadigede tre andre […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. maj 1943.

1943 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Fra Østfronten meldes der om gensidig rekognoscerings- og stødtropvirksomhed. Også det andet afsnit af det britisk-nordamerikanske angreb i stor stil mod den tunesiske front er strandet på de tysk-italienske troppers afværgevilje. I går foretog fjenden kun enkelte heftige fremstød og angreb. De blev afvist. Til dels ved Modaktion. I tidsummet fra 20. til 26. april blev 193 fjendtlige tanks ved skydning tilintetgjort eller gjort manøvreydygtige ved styrker af hæren og luftvåbnet.

Fjendens blodige tab er store. Under de svære afværgekampe har de italienske divisioner Pistoia og Trieste udmærket sig særligt. I trofast våbenbroderskab med de indsatte tyske styrker afviste de blodigt talrige fjendtlige angreb, der blev foretaget med stor overmagt.

Britiske bombemaskiner angreb sidste nat nogle byer i Vesttyskland, deriblandt byerne Duisburg, Oberhausen og Mülheim. Beboelseskvarterer, sygehuse og andre offentlige bygninger blev ramt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. april 1943.

1943 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Østfronten forløb dagen med lokal kampvirksomhed og almindelighed roligt. Store styrker af luftvåbenet angreb mange steder på fronten og i området bag fjendens linjer, stillinger, troppekvarterer, forsyningskolonner, jernbanemål og flyvestøttepunkter.

I Tunis forløb vore troppers bevægelse nord for linjen, Kairouansousse planmæssigt. Bagtropper sinkede fjendens fremmarch. Luftvåbnet beskyttede effektivt de tysk-italienske troppers bevægelse og bombarderede sidste nat skibsmål og forsyningslagre i havnen ved Bone med godt resultat.

I Middelhavet tilintetgjorde tyske undervandsbåde to fjendtlige undervandsbåde. Fjendtlige flyvemaskiner angreb natten til den 13. april nogle byer i Østpreussen, frem for alt Königsberg, med spræng- og brandbomber. I beboelseskvarterer, på sygehuse og på universitetet opstod der skade. I kystområdet ved de besatte vestlige områder og ved Norge blev 4 britiske flyvemaskiner skudt ned. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. april 1943.

1943 – 4 dages møde mellem Hitler og Mussolini

Drøftelse af politiske spørgsmål og den fælles totale krigsførelse

Førerhovedkvarteret, R.B.

Hitler og Mussolini har haft et møde i dagene fra 7.-10. april. Det var deres syvende sammenkomst under denne krig og tolvte møde i det hele taget. Sidste gang, de to statsmænd mødtes, var ved Salzburg i dagene 28.-30. april 1942. Mussolini ankom den 7. april om eftermiddagen til en banegård i umiddelbart nærhed at det sted, hvor drøftelserne fandt sted. Hitler ventede her på sin gæst og bød ham på det hjerteligste velkommen. Endnu samme eftermiddag indledes samtalerne, der fortsattes den 8., 9. og 10. april.

Hvem der deltog i forhandlingerne

Mussolini var ledsaget af chefen for den italienske generalstab, armégeneral Ambrosio, statssekretæren for udenrigsanliggender Bastianini, samt af embedsmænd fra det italienske udenrigsministerium og officerer fra den italienske overkommando. Sammen med Hitler var til sammenkomsten mødt: Rigsmarskal Hermann Göring, rigsudenrigsminister von Ribbentrop, chefen for værnemagtens overkommando, generalfeltmarskal Keitel, den øverstbefaldende over krigsflåde, storadmiral Dönitz, og chefen for hærens generalstab, general Zeitzler. Den tyske ambassadør i Rom, von Mackensen, og den italienske ambassadør i Berlin, Dino Alfieri, deltog ligeledes i sammenkomsten.

Hvad der blev drøftet

Ved de omfattende samtaler drøftedes både den almindelige politiske situation og alle spørgsmål vedrørende den fælles krigsførelse. Om de forholdsregler, som skulle træffes på alle områder, opnåedes der fuldstændig enighed. Føreren og Il duce gav på ny udtryk for, at de og deres nationer havde den hårde beslutsomhed at gennemføre krigen ved total indsats af alle styrker indtil den endelige sejr og indtil fuldstændig fjernelse af hver fremtidig fare, der truer det europæisk-afrikanske område fra vest til øst. De fælles mål, som Aksemagterne forfølger med hensyn til forsvar af den europæiske civilisation og for nationernes rettigheder til fri udvikling og samarbejde, bekræftedes på ny. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. april 1943.

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

Stærkere fjendtlige fremstød mod den nordlige front af Kuban-brohovedet blev blodigt afslået. Fra de øvrige afsnit af Østfronten meldes der kun om lokal kampvirksomhed. Luftvåbnet har sænket en fjendtlig fragtdamper på 2.000 BRT ved Murmansk-kysten. I tiden fra 21.-31. marts er på Østfronten alene af styrker af hæren og Våben SS 456 sovjetrussiske tanks ødelagt, taget som bytte eller gjort manøvreudygtige ved skydning.

I Tunis stod vore tropper også i går i hårde afværgekampe. Overlegne britiske og nordamerikanske styrker forsøgte forgæves ved omgående bevægelser af afskære dele af de tysk-italiensk tropper. Ved overlegen ledelse og ved vore troppers kæmpepræstationer er alle disse fjendens hensigter hidtil strandet. Ved et angreb, som fjendtlige bombemaskiner om dagen foretog mod Rotterdam, blev beboelseskvarterer i den indre by hårdt ramt, og der forvoldtes store tab blandt befolkningen.

I morgentimerne i dag fløje en enkelt 4-motorers flyvemaskine i ly af skyerne ind og nordvesttysk grænseområder og nedkastede flere bomber. Maskinen blev skudt ned. I kamp mode de britiske og amerikanske søforbindelser har undervandsbåde i marts måned sænket 138 fjendtlige handelsskibe på i alt 854.600 BRT. og yderligere ramt 18 skibe med torpedoer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. april 1943.