1943 – Yderst tilspidset situation i Jylland

Tyskerne, der har erklæret Jylland i alarmtilstand, vil have nye store forsvarsværker med dansk arbejdskraft, og overalt meldes der om tysk masseindkvartering med beslaglæggelse af skoler, hoteller og privatejendom.

[…]

Det store verdensdrama nærmer sig afslutningen! På Østfronten står russerne ved den gamle polske grænse og på Sydfronten fører generalerne Eisenhower og Montgomery deres store hærstyrker frem fra sejr til sejr – alt imens de amerikanske og engelske luftstyrker på Vestfronten lammer den tyske krigsproduktion og knuser tyskernes store lufthavne langs Atlanterhavs- og Kanalkysten.

Lad os blot se situationen lige i øjnene. Der er al mulig grund til at tro, at vort land – eller dele deraf – vil blive krigsskueplads inden krigens afslutning, og tavle forberedelser i engelske østkysthavne oplyser, at engelske og amerikanske tropper efter al sandsynlighed kan ventes at ville befri vort fædreland for det tyske åg.

En højtstående tysk officer i Jylland har for nogen tid siden udtalt, at det næppe ville være muligt for tyskerne at holde Jylland mere end et par døgn. Lad os håbe, at tyskerne for en gang skyld får ret! Når invasionens time er inde – og budskabet lyder fra den engelske radio til Danmarks befolkning om at hjælpe med til at befri landet for vores undertrykkere – da vil vore venner fra den anden side af Vesterhavet finde det danske folk parat til at gøre en indsats. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, december 1943, nr. 2, 3. årgang.

1943 – Esbjerg-kutter minesprængt

Intet spor af besætningen, der var på fire mand

Esbjerg har i eftermiddag over Thyborøn modtaget meddelesen om en ulykke for Esbjergs fiskerflåde, hvorved Esbjergkutteren VAGN, der blev bygget sidste år på Søren Kjeldsens Skibsværft, blev minesprængt.

Det var Lemvig-kutteren KAREN MARGRETHE, der kom ind til Thyborøn med meddelelsen. Den har været i nærheden af VAGN, men ved ulykkesstedet fandt den ikke andet end en del af VAGN’s grejer. Der var intet spor af besætningen at se.

Esbjerg-kutteren VAGN tilhørte Søren P. Sørensens kutteri-rederi og var med en ny skipper Niels S. Christiansen, Stormgade 36, der havde sin første tur som fiskeskipper. Kutteren forlod Esbjerg for ca. told dage siden, og Sørensen mener, at den har været færdig med fiskeriet og var på vej hjemad. foruden skipper Chistiansen havde VAGN’s tre mands besætning, bedstemand Volmer Knudsen, der var gift og havde et barn, Ejnar Høier, der ligeledes var gift og havde fire børn, og kok Otto Nørgaard, der var søn af bager fru Nørgaard, Jerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 18. juli 1943.

1943 – Atter Esbjerg-kutter minesprængt

Hele besætningen, fire mand, omkommen

Den fjerde Esbjergkutter i år blev i aftes minesprængt i Vesterhavet.

Kutterne “Nordsøen” og “Winni” gik i går morges sammen ud på fiskeri. Ved 7½ i aftes hørtes man på “Winni” et stærkt drøn og så en røgsky stige op fra det sted, hvor “Nordsøen” lå, et par sømil borte. “Winni” sejlede straks hen til stedet, men fandt kun enkelte vragrester. Kutteren var helt forsvunden, og der var intet spor af den fire mands besætning. Den bestod af skipper Herman Alfred Olsen, Esbjerg, 43 år, gift, et barn, bedstemand Jørgen Vang Nielsen, Esbjerg, 31 år, gift, ingen børn. Fisker Chr. Petersen Bonde, Stenbjerg, 24 år, ugift, og kok Eigil Flybjerg, Esbjerg, 16 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. marts 1943.

1943 – Fire Esbjergfiskere dræbt ved mine-forlis

Kutteren “Jørna” sunket, hele besætningen savnes

Fiskerflåden i Esbjerg har atter lidt et tab, idet kutteren E.50 “Jørna” er blevet minesprængt på Vesterhavet, og fire fiskere har mistet livet under udøvelsen af deres farefulde gerning.

Det triste budskab om “Jørna”s forlis nåede Esbjerg i lørdags, da kutteren “Dux” E.456 kom i havn med navnepladen “Jørna”, kutterens kran og forskellige vragstykker. “Dux”s fører, fiskeskipper Jeppe Jørgensen, er broder til skipperen på den forliste kutter, og han måtte underrette besætningens pårørende om det skete. “Dux” havde ligget i nærheden af “Jørna”, men man havde intet hørt til den eksplosion, der må formodes at have sendt skibet til bunds. Først lørdag morgen konstaterede man, at “Jørna” ikke mere befandt sig på havets overflade.

Den forliste kutter havde følgende besætning: fiskeskipper Laur. Chr. Jørgensen, Esbjerg, Georg Sørensen Mose, Søndervig, Svend Hadding Smedegaard Iversen og Vald. Wm. Jensen, begge fra Esbjerg. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. marts 1943.

1942 – Tre fiskere dræbt ved minesprængning

En fjerde mand af besætningen på den minesprængte kutter reddet i hårdt såret tilstand.

Esbjerg (R.B.)

I går er fiskekutteren L99 JYNNA hjemmehørende i Lemvig, blevet minesprængt på Vesterhavet. Tre af de ombordværende omkom, nemlig fiskeskipper Kr. Eriksen, Lemvig, fisker Anders Kristian Mikkelsen, Lemvig, og fisker Arthur Chr. Poulsen, Harboøre. Én mand af besætningen, fisker Frederik Petersen Baade, Lemvig, blev reddet i hårdtsåret tilstand af tililende kutter, der i aftes kom i havn. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1942.

1941 – Esbjergfiskerne fulgte bombeflyvernes offer til graven

Der er ikke ved nogen tidligere begravelse set et sådant væld af signerede kranse.

Næsten hele Esbjergs fisker-befolkning deltog i fiskeskipper Zebis’ jordefærd på Fovrfeld Gravlund i går. De ville dermed give udtryk for, at de følte sig grebet af denne modige vesterhavsskippers død under mørke bombeflyveres bomberegn, medens han lå alene ude på fiskepladsen sammen med sine medhjælpere og røgtede sit farefulde hverv. Kapellet, der kan rumme 2-300 mennesker, fyldtes hurtigt og udenfor stod mindst lige så mange. Kransene dyngede sig op foran koret og i midtergangen, og en mængde kranse måtte på grund af pladsmangel i kappet føres direkte til graven. Der er næppe ved nogen tidligere begravelse i Esbjerg set et så stort antal signerede kranse. Der var i alt omkring et hundrede. De fleste af kutter-besætningerne viste på denne måde deres deltagelse, og desuden var der sendt signerede kranse fra Esbjerg Fiskeriforening, Vestjysk Fiskeriforening, Esbjerg Fiskeeksportørforening, Vestjydsk Krystalisværk og mange flere. de to fiskeriforeninger og Marineforeningen var mødt med faner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. september 1941.

1941 – Særlige legitimationskort for visse områder i Jylland

For alle danske statsborgere over 15 år, selv om de kun er på gennemrejse
Legitimationskortet udleveres gratis af folkeregistret og skal altid forevises politiet på forlangende

Justitsministeriet har i går i en særlig bekendtgørelse af militære sikkerhedsgrunde indført særlige bestemmelser for et område af det vestlige, nordlige og nordøstlige Jylland. Området afgrænses til den ene side af Vesterhavet, til den anden side af en linje fra den dansk-tyske grænse stik syd for Tønder over Tønder, Løgumkloster, Holsted, Grindsted, Herning, Karup, Skive, Løgstør, Nibe, Aalborg og Hadsund til Aarhus, således at området omfatter samtlige de nævnte byer. Området er for i øvrigt det samme som det, i hvilket Justitsministeriet i november i fjor forbød erhvervsmæssigt omvandring og fotografering. […]

Kilde: Uddrag, den nazistiske avis ‘Fædrelandet’, 20. maj 1941.