1943 – Stormen oppe på vindstyrke 10 i går

En mængde miner er drevet i land ved kysterne, hvor brodsøerne sprængte dem

Den voldsomme storm, der natten til i går og lørdagen igennem rasede over hele Jylland, nåede på sit højdepunkt en vindstyrke på omkring 10. I Rold Skov er der væltet træer i hundredvis, og fra Vestkysten meldes om en mængde miner. Alene på Nordstranden ved Skagen er der i de sidste dage inddrevet 30 miner, og langs hele kysten er de drevet i land i stort tal. Som følge af det oprørte hav bringes de i stort tal til sprængning, når de hugger mod stranden. Ved Hirtshals sprængtes fredag aften en mine med et brag, der hørtes milevidt ind over land, og som fik ruderne til at klirre i Hjørring, 16 km. derfra.

Lørdag morgen skete der kortslutning i det elektriske ledningsnet inden for Holstebro Oplands Elektricitetsforsyning, hvorved såvel det nordlige som det vestlige opland i nogle timer var uden elektrisk strøm. Ved kortslutningen gik der ild i et par master, som brændte. Ved Ribe blev engene og marsken sat under vand, idet man ikke kunne åbne slusen ud til havet. På Mandø har stormen flere steder slået huller i diget. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 14. februar 1943.

1942 – Tyskernes næste overgreb

På grund af tyskernes paniske rædsel for engelsk landgang i Jylland, jager de fredelige danske familier fra hus og hjem. Nu er det gået ud over en hel landsby, nemlig Handsted ved Thisted. Beboerne der, det drejer sig om 60-70 familier, fik for nylig ordre til at forlade deres hjem, og det hastede så stærkt, at de ulykkelige mennesker kun kunne få 3 dage til at ordne deres evakuering i. Der skal nu indkvarteres tyskere i stedet, og da der er antaget 50 koner til groft køkkenarbejde og 50 til vask, kan man jo danne sig et begreb om, hvor mange “gæster”, der flytter ind. Det var i øvrigt politikommissær Arthur Dahl, der anbefalede, at man bøjede sig for tyskernes krav.

Kilde: Det illegale blad: De Frie Danske, 4. december, nr. 2, 2. årgang.

1942 – Der er endnu 2-300 arbejdsløse i Kolding

Sidste år og i foråret manglede landbruget arbejdskraft, men nu synes behovet tilfredsstillet, og der fremkommer et overskud.

Beskæftigelses-situationen ligger ikke alt for fast. I et tidsrum kan der være arbejdskraft nok, og i et andet kan det knibe at skaffe folk. For en stor del afhænger det noget af vejret, og arbejdsanvisningskontorerne mærker det straks, når det en tid har været ustabilt, ikke mindst i denne tid, hvor en meget betydelig del af arbejdskraften er sat ind i mosedrift.

Vi har talt med kontorbestyrer Oluf Rasmussen på Kolding Arbejdsanvisningskontor om dette problem, og hr. Rasmussen oplyser, at i modsætning til tidligere har man i år kunnet tilfredsstille efterspørgslen på arbejdskraft. Sidste år var forholdet sådan, at man måtte hente folk ind fra moserne for at kunne skaffe landbruget, hvad det skulle bruge. Men ikke i ét eneste tilfælde har man skredet ind hér i år. “Nu er det sådan”, siger hr. Rasmussen, “at mange kommer og spørger efter roearbejde, men i mange tilfælde kan vi desværre ikke hjælpe, fordi landbruget, efter hvad det ser ud til, har sikret sig arbejdskraft”.

Hvad gør de så?

Arbejdsmuligheder i Gamst Enge

“Det er ikke altid, vi kan gør noget. Vi har sendt nogle ud til Vestkysten til nogle store arbejder dér, men det kan ikke blive ret mange, fordi Esbjerg jo ligger først for. Vi regner med at kunne sætte ca. 25 mand i gang ude i Gamst Enge nu i sommer til de store grundforbedringsarbejder, men jeg kan endnu ikke sige noget bestemt om net, fordi sagen først skal afgøres. Der skulle i hvert fald arbejde til hele sommeren, så vi vil gerne have folk derud. Vi har tidligere taget dem fra Vamdrup, men de sender alle deres folk i tørvemoserne i sommer.”

Situationen er ikke så lys i Kolding

Hvor mange arbejdsløse har Kolding?

“Aah, det er ikke mange. Tallet ligger mellem 2-300, og heraf er knapt halvdelen kvinder. Det er heller ikke let at skaffe arbejde til dem, fordi de i mange tilfælde har lært i en eller anden industri, som nu må køre med stærkt reduceret arbejdskraft.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. juni 1942.

1941 – Engelske bomber over Nordjylland

En maskine styrtet ned og beskadiget to landbrugsejendomme

Ritzaus Bureau erfarer:

I tilslutning til meddelelsen om, at en engelsk bombemaskine ved indflyvning over den danske vestkyst er blevet skudt ned, oplyses følgende: Engelske flyvere har mandag eftermiddag nedkastet enkelte bomber over det nordlige Jylland. Der skete nogen skade på civil ejendom, men ingen mennesker kom noget til. Mandag aften er en engelsk flyvemaskine styret ned i Nordvestjylland, hvorved to landbrugsejendomme blev en del beskadiget. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 21. oktober 1941.

1940 – Luftkampe

Tyskerne melder om gode resultater, efter store luftangreb og kampe med franske flyvere, over den franske front den 31. marts. Ifølge tyskerne mistede de ikke et eneste fly, og nedskød samtidig 7 franske flyvere.

Der er flere forskellige meldinger om luftkampe ved den jydske vestkyst 30. marts. Ifølge briterne, deltog deres militær ikke, Roms radio har bragt meddelelse om at flere flyvere skulle være styrtet i havet, uden dog nærmere at komme med detaljer om flyverne.

Kilde: Reuters Bureau, 1. april 1940