Oversigt: Digitale undervisningstilbud om 2. verdenskrig

Denne side er under udarbejdelse.

Dette er en oversigt over digitale undervisningstilbud, fra museer, lokalarkiver og andre skoletjenester. Alle links i oversigten, åbner en ny fane.

Omtalte undervisningstilbud er ikke en del af krigendagfordag.dk


De tyske flygtninge
Forløb for 7.-9. klasse, om tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig
Immigrantmuseet, se link

Fattiggård eller fjendeland
Svendborg Forsorgsmuseum

Koldinghus
Find video playliste

Sabotagespillet?


Send gerne rettelser. For kontakt, læs mere her.

Listen er påbegyndt af krigendagfor.dk (c) januar-februar 2021