Tema: Luftværnsbeskyttelse før besættelsen

Allerede i 1935 holdtes det første møde om luftværnsbeskyttelse i Kolding, der kom dog først rigtigt gang i arbejdet nogle år senere, da situationen blev mere akut efter Tysklands indmarch i Østrig 1938. Med luftværnsloven af 1938, fastsættes oprettelse af C.B.-institutionen, husvagter, pulterkammerrydning, mørklægning og fabriksværn, det virker dog først til at det er efter starten af august-september 1939, med optakten og krigsudbruddet i Europa, samt forskrækkelsen over de bomber der om aften den 5. september faldt over Esbjerg, at Kolding for alvor fik gang i arbejdet.

Pulterkammerrydningen, der startede 1. september, og afsluttede 6. september, var en nød tvangsforanstaltning, hvor byens myndigheder og luftværnet, ville gøre plads for tilflugtsrum i tilfælde af luftangreb på byen. Man kan læse mere om rydningens praktiske udførelse her: Folkebladet: ,,Vi fløjter og ta’r fat!’’. Selve rydningen kostede kommunen omkring 5.500 kr.

Bomberne over Esbjerg satte arbejdet på dagsordenen igen, og ved byrådsmødet den 5. september, hvor man netop havde modtaget nyheden om bomberne, men endnu ikke vidste hvem der havde smidt dem, bemærkede borgmesteren “Det er under en alvorlig situation, vi holder dette møde. Jeg vil håbe at vort land ikke skal blive inddraget. Vi har lige hørt om den frygtelige begivenhed i Esbjerg. Man må jo forvente, at den skyldes en fejltagelse og ikke er sket med overlæg. Vi skal træffe en hel række foranstaltninger, som nu og i fremtiden vil komme til at koste byen mange penge, langt udover, hvad vi har.”.

Den 15. september 1939 kunne det på mødet for luftværnsforeningen oplyses at de første tre tagflag allerede er malet på bygninger. Da et storkepar, formentligt om eftermiddagen den 8. september ankom til Kolding, har de allerede kunnet se det først tagflag, der var malet dagen forinden på et af De Danske Mejeriernes Maskinfabriks store tage i Munkensdam.

Læs mere om kvindernes indsat i boguddraget om Danske Kvinders Beredskab i Kolding. (Forfattet 1946)

Indlæg
1939
1. sep – Folkebladet: ,,Vi fløjter og ta’r fat!’’
1. sep – Kolding har fået tildelt 400 gasmasker
5. sep – Byrådsmøde med alvorlig baggrund
5. sep – Sireneprøven overraskede
6. sep – Pulterkammerrydningen afsluttes
8. sep – Det første tagflag
9. sep – Storken er ankommet til Kolding
15. sep – Det civile luftværns møde på Rådhuset
19. sep – Fortovskanterne males hvide
20. sep – Mulige tilflugtsrum

Tidslinje
1935 December – første møde i luftværnsforeningen i Kolding
1938 – Luftværnsloven, fastsætter oprettelse af C.B.-institutionen, husvagter, pulterkammerrydning, mørklægning og fabriksværn, osv.
1939 September – krigsudbrud i Europa, mere fart på luftværns arbejdet som følge heraf
1940 – 65 hjælpekonsulenter og 2700 husvagter uddannes i Kolding. Marts stifter Danske Kvinders Beredskab lokalafdeling.

Litteratur
Luftbeskyttelsesarbejdet, af overlæge Frans Djørup, s. 123-129, Kolding under besættelsen 1940-1945, samlet og redigeret af K. Baagøe og E. Ebstrup, 1946