1940 – Tre store fritliggende tilflugtsrum i Kolding

Desuden får trafikanterne tilflugtsrum i 24 ejendomme, og alle ejendomme over to lejligheder skal ligeledes indrette rum. Husvagterne uddannes på onsdag.

Politimester Thaibitzer udsendte i går eftermiddag meddelelse om, at det pålægges enhver grundejer i Kolding, der har ejendomme med over to lejligheder, uden vederlag at stille de lokaler, som politiet udpeger i hans ejendom, til rådighed som tilflugtsrum enten for den pågældende ejendoms beboere eller for offentligheden. Dette skal gøres uden vederlag, og ligeledes skal ejeren for egen regning ryddeliggøre de pågældende rum […]

Kilde: Uddrag, Jydske Tidende, 14. april 1940.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar