1939 – Indvalgt i elektricitetsrådet

Formanden for Kolding Oplands Højspændingsforsyning, proprietær J. Jensen, Rugholm, er blevet beskikket til medlem af elektricitetsrådet som repræsentant for landværkerne, i stedet for proprietær N. J. Andersen, der er afgået ved døden.

Elektricitetsrådet er nedsat af Ministeriet for Offentlige Arbejder, formanden skal dog udnævnes af kongen efter indstilling og rådets øvrige medlemmer af ministeriet, efter indstilling fra erhvervsorganisationer i Danmark med tilknytning til el-produktion eller -fordeling.

Kilde: 26. okt 1939, Kolding Folkeblad
Bogen: Mit livs virke, af Jens Jensen, Rugholmhus, 1955

Skriv et svar