1939 – To dansk-amerikanere døde

To dansk-amerikanere, som oprindeligt stammer fra Koldingegnen er døde, Niels V. Jansen fra Kolding og Jens Vilhelm Andersen fra Bramdrup.

Niels V. Jansen, bosat i Phoenix i staten Arizona, hvor han beskæftigede sig med brændsels og foderstof-branchen. Inden hans udrejse til Amerika havde Jansen drevet en mindre virksomhed i Kolding, siden en kul-forretning i Chicago, inden han i 1910 drog til Arizona. Han efterlader sig hans amerikansk født enke og flere voksne børn.

Jens Vilhelm Andersen har i mange år drevet mejerivirksomhed i Minnesota, som han dog solgte for nogle år siden, for at kunne trække sig tilbage. Han kom til Amerika omkring 1890, og har siden 1895 boet i Minnesota. Oprindeligt kom Andersen fra Bramdrup, og var udannet landmand og mejerist i Sydjylland.

Det amerikanske blad Det danske Ugeblad, skriver om Andersen at “man regnede ham for at være en af de betydeligste landbrugspionerer i Øst-Minnesota”. Andersen som var enkemand, efterlader sig flere voksne børn.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. oktober 1939, side 7

Skriv et svar