1940 – 31.000 sække majs fra Kolding til Esbjerg

Damperen kunne ikke få sødygtighedsattest til Esbjerg
I Kolding Havn har der i de sidste dage ligget en stor majsdamper. 31.000 sække skal fra denne trasporteres fra Kolding til Esbjerg, fordi damperen ikke kunne få sødygtighedsattest til denne by. Forhistorien er ret kompliceret, fortæller Kolding Avis. Efter at ishindringerne i Kattegat er ophørt, har det været næsten umuligt at få rederierne til at gå til Esjberg. Det var dog lykkedes at få den påfælende damper dirigeret til denne bye, men uheldigivis grundstødte damperen på den norske kyst og løb fuld af vand.
Dette bevirkede, at damperen som havarist ikke kunne få sødygtighedsattest til Esbjerg, og derfor var det nødvendigt at dirigere den til Kolding. Der trænges hårdt til majs i Esbjerg, og derfor sendes de 31.000 sække nu pr. bane til deres bestemmelsessted. Det gælder også for den des vedkommende, der skal tørres. […]

Kilde: Uddrag, Ribe Stifts-Tidende, 16. april 1940.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar