1940 – Bekendtgørelse

De tyske tropper anvender som lovligt betalingsmiddel Reichkreditkassenscheine (RKK.Scheine). Disse pengesedler har den samme kursværdi som indenrigske, tyske penge. Omregning 1 mark lig 2 danske kroner. Alle tyske soldater skal betale kontant for personlige fornødenheder.
Almindelige indenrigske, tyske penge må ikke modtages fra tyske soldater eller myndigheder. Kun i undtagelsestilfælde, hvor den militære situation eller troppernes forplejning fordrer det, kan militærmyndighedernes afvige fra grundreglen om kontant betaling, og ydelserne kan forlanges udleveret mod “empfangsbescheinigunge” (modtagelsesbeviser).

Kilde: Uddrag, Sydvestjylland, 11. april 1940

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar