1940 – Brændslet til arbejdsløse

Ekstra tilskud på 120.000 kr.
Igennem en årrække har Københavns Kommune som bekendt ydet Arbejdernes Fællesorganisation tilskud til ydelse af brændsel til nedsat betaling. Fra budgettet for 1939-40 var således til dette formål bevillget 350.000 kr. Nu har Arbejdernes Fællesorganisation imidlertid i en skrivelse til Københavns Kommune meddelt, at det bevilgede tilskud sidste vinter ikke har kunnet dækket behovet og har anmodet om at få bevilliget yderligere 119.732 kr. Der stilles i den anledning af magistraten forslag til borgerrepræsentationens møde på torsdag om at bevillige det nævnte beløb.

Kilde: Social-Demokraten, 9. juni 1940.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar