1940 – Dansk besøg i Tyskland

En dansk delegation, i hvilken De samvirkende Fagforbund, Dansk Arbejdsgiverforening og repræsentanter for landbruget, deltager, er under et studieophold i Tyskland blevet modtaget i Berlin af generalsekretær for den tyske arbejdsfront, Marenbach. Delegationen har hidtil beset en række store industriforetagender i Tyskland og har ved denne lejlighed også beset lejrene for de i Tyskland beskæftigede danske arbejdere. Studierejsen bliver afsluttet den 5. december.

Kilde: Social-Demokraten, 30. november 1940

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar