1940 – Mindesmærker over de faldne gendarmer

Under begivenhederne den 9. april om morgenen omkom tre af grænsegendarmeriets mandskab, og der har nu blandt gendarmeriet været foranstaltet en indsamling til rejsning af en mindesten over de faldne. Indsamlingen er sluttet, og der er kommet mange penge ind. På mandag vil der blive afsløret en mindesten på hver af de tre gendarmers grave. På Bov Kirkegård afslører grænsegendarmeriets chef, oberst Paludan-Müller, Graasten, kl. 14.30 mindestene over overgendarmerne A. A. Hansen og A. S. Albertsen, og herfra kører man til Taps Kirkegård syd for Kolding, hvor obersten vil afsløre en mindesten over den her begravede overgendarm O. Birk.

Kilde: Nationaltidende, 3. august 1940.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar