1941 – 3 skibe under dannebrog ejes af amerikanere

Washington, fredag (STB)

[…]
Efter hvad der forlyder, planlægger De forenede Staters skibsfartskommission, som allerede meddelt, at tage 285 skibe, som sejler under udenlandsk flag, men ejes af amerikanske interesser, ind i sin tjeneste. Kommissionen forsøger med dette mål for øje at etablere et frivilligt samarbejde med de interesser, der ejer skibene, men den er, som det hedder, forberedt på at måtte udøve et “moralsk tryk” for at nå sit mål. Fra kommissionens side henviser man til den lov, der bemyndiger regeringen til at beslaglægge skibe i tilfælde af en national nødtilstand, og det erklæres, at denne lov udmærket kan bringes i anvendelse i denne situation.
Følgende skibe sejler i øjeblikket under udenlandsk flag, men ejes af 3 amerikanske interesser: 3 under dansk flag, 5 under argentinsk, 5 under belgisk, 113 under britisk, et under cubansk, 6 under fransk, 7 under tysk, 31 under honduransk, 5 under italiensk, 7 under hollandsk, 12 under norsk, 68 under panamansk og 22 under venezuelansk flag. Flere af disse skibe blev først registreret i udlandet efter den amerikanske neutralitetslovs ikrafttræden.

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 15. marts 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar