1941 – Arbejdet på Aarhus Universitets hovedbygning begynder straks

Universitetssamvirket skal selv skaffe ½ mill. kr. til udstyr og inventar
Universitets Samvirkes bestyrelse afholdt i går eftermiddags møde på rådhuset – akkurat en måned efter, at Finansudvalget havde bevilliget de 2.667 mill kr. fra Statens side.

Der forelå meddelse om, at Undervisningsministeriet havde endelig besluttet at tage bevillingen på indeværende års tillægsbevillingslov i stedet for, som af Venstre henstillet, at fremsætte et selvstændigt lovforslag, og pengene er derfor nu bevilliget. Der forelå også tilladelse til at man straks gik igang med det arbejde, der skal foretages med grunden og funderingen, og som jo bliver den del af arbejdet, kommunens tilskud skal anvendes til. Universitet-Samvirke vedtog derfor enstemmligt at påbegynde arbejdet med det samme.

½ million til inventar m.m.
Foruden den nye hovedbygning, der koster 3 mill. kr., skal der jo skaffes indvendigt udstyr og inventar, og man skønner, at der hertil vil medgå ca. 500.000 kr. Men disse penge er ikke medregnet de 3 mill. kr., og dem skal Samvirket skaffe ad anden vej. Der er dog Samvirkets håb og tro, at det skal lykkes at skaffe de 500.000 kr., og man venter derfor velvilje, når man nu inden længe går i gang med at indsamle dette beløb. […]

Kilde: Uddrag, Demokraten, 5. oktober 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar