1941 – Da skatteinspektøren i Kolding blev afskediget

Venstre Landsret anser afskedigelsen for berettiget. Kommunen skal tilbagebetale skatteinspektøren hans pensionsindskud
Den 3. oktober 1938 blev skatteinspektør Chr. Sørensen, Kolding, afskediget fra sin stilling uden varsel og uden pension i henhold til en enstemmig vedtagelse i byrådet. Årsagen var, at skatteinspektøren efter byrådets mening havde gjort sig skyldig i embedsforsømmelser m.m.. Bl.a. hævnede man, at han gjorde sig skyldig i overdreven spiritusnydelse, hvilket medførte, at han forsømte sit arbejde, at han stiftede gæld hos byens borgere og at han forlod et hotel i Aarhus uden at betale sin regning.
Sørensen anlagde sag mod kommunen og forlangte sig tilkendt 3 måneders løn samt pension fra 1. maj 1939 subs. pensionsindskuddet tilbagebetalt. Landsretten dømte kommunen til at tilbagebetale pensionsindskuddet 2.908 kr., men frifandt i øvrigt kommunen, idet afskedigelsen efter alt det oplyste måtte anses berettiget.

Kilde: Uddrag, Viborg Stifts-tidende, 19. marts 1941

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar