1941 – Jugoslaviens grænse er blevet hermetisk lukket

Jugoslaverne har hermetisk lukket grænset. Grænsebefæstningerne er blevet besat af jugoslaviske soldater i krigsmæssig styrke. Også af stort antal flygtninge af ungarsk nationalitet er ankommet hertil fra det jugoslaviske grænseområde. De meddeler, at terroren nu også udstrækkes til den ungarske folkegruppe. Der går i Budapest rygter om, at den jugoslaviske gesandt i Moskva Gavrilovitch skal være udenrigsminister i stedet for Nincitch. Matchok har afslået en opfordring fra regeringen i Belgrad om at rette en appel til kroaterne om at indrullere sig for at forsvare “den jugoslaviske union”.

Kilde: Fyns Venstreblad, 3. april 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar