1941 – Regeringen opretter beskæftigelsesråd

Et administrativt centralorgan for beskæftigelsesforanstaltningerne.
Statsministeriet meddeler:
Ved nedsættelsen af regeringens Beskæftigelsesudvalg, blev der foretaget et afgørende skridt i retning af at tilvejebringe enhed i planlæggelsen af arbejdet for bekæmpelsen af arbejdsløsheden og fremme af den hjemlige produktion. Det vil imidlertid være af største vigtighed at gå videre af vejen mod en centralisering af bestræbelserne for arbejdsløshedens bekæmpelse, produktionens forøgelse og udnyttelsen af de til rådighed værende beholdninger.
Beskæftigelsesudvalget har drøftet, hvilke administrative forholdsregler der burde tages for at nå dette mål. Man har været enig om, at der bør gennemføres en ordning, som på den ene side sikrer, at behandlingen af de herhenhørende sager og spørgsmål vedvarende finder sted i det ministerium, hvor den pågældende sag efter sin natur hører hjemme, og af de personer, der er sagkyndige på disse områder, og på den anden side tilvejebringer et fast samarbejde mellem de forskellige interesserede administrationsgrene og sikrer iagttagelen af de fornødne hensyn til beskæftigelse, forsyning og økonomi.

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 24. april 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar