1941 – Sukkerordningen

Forhandlingerne med roedyrkere tilendebringes i dag
Der har de sidste dage været ført forhandlinger mellem handelsministeren og roedyrkernes repræsentanter om sukkerordningen for det kommende år, og efter hvad vi erfarer, er der i hovedsagen opnået enighed på det grundlag, som Social-Demokraten omtalte i onsdags..
Forhandlingerne ventes tilendebragt i dag, og lovforslaget om sukkerordningen vil derefter blive udarbejdet. Loven skulle gerne vedtages hurtigt, da roesåningen haster, og der ved tilsåning skal disponeres over betydeligt større arealer end i fjor. Det samlede areal, der tilsås med sukkeroer, udvides sandsynligvis som af os nævnt med 10 procent, men om den nærmere fordeling af udvidelserne vil der blive truffet bestemmelse i loven.

Kilde: Social-Demokraten, 27. marts 1941

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar