1941 – Tunnel fra København til Malmø?

Ingeniørfirmaet Manniche og Hartmann offentliggør i dag en storstilet plan om bygning af en 12 km. lang tunnel under Øresund mellem København og Malmø. Projektet er udarbejdet i alle detaljer og er tilstillet trafikminister Gunnar Larsen. Der regnes med en anlægsudgift på ca. 180 mill. kr. Arbejdet vil vare i 6 år efter et års tilrettelæggende forarbejde og der vil give stadig beskæftigelse til 3.000 mand i hele dette tidsrum, hvortil kommer den indirekte beskæftigelse ved byggematerialers fremstilling og transport. Resultatet skulle blive en international trafikåre, der forkorter rejsetiden Stockholm-Hamborg med 7 timer ud over den forkortelse, som Rødby-Femern-ruten giver. Tunnelens format bliver så stort, at den kan passeres af 60 tog i døgnet og tusind biler i timen.

Øresundstunnelen bliver den længste undersøiske tunnel i verden. Længden under vandoverfladen bliver 12 km., nemlig 5 km. mellem Amager og Saltholm og 7 km. mellem Saltholm og Malmø.

Kilde: Uddrag, Demokraten, 29. marts 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar