1942 – Der kæmpes ikke mere i selve Stalingrad

Hele det egentlige byområde på tyske hænder.

Berlin, INT, lørdag formiddag.

I militære kredse i Berling vender man sig i dag skarpt mod de udenlandske meddeleser om, at de tyske angreb mod Stalingrad skulle have tabt sin kraft. Det er rigtigt, udtaler man, at angrebet mod Stalingrad ikke længere gennemføres med samme styrke som for blot en måned siden, men dette skyldes ikke de russiske modangreb, men udelukkende den omstændighed, at hele det egentlige byområde ved Stalingrad nu er på tyske hænder. Der kæmpes ikke længere i selve Stalingrad. De episoder, der forekommer under de tyske udrensningsaktioner, når de tyske soldater støder på russiske småafdelinger, der har ligget skjult i husenes ruiner, ofte i flere dage uden mad, kan ikke kaldes kamp. Ejheller udspiller der sig kampe af nogen betydning mellem de tyske tropper og de russere, som det i nattens mulm og mørke lykkes at sætte over Volga i både og småpramme. De kampe, der for øjeblikket finder sted ved Stalingrad, er, betoner man, uden betydning for helhedssituationen ved Østfronten, hvilket også fremgår af, at Stalingrad i går for første gang i halvanden måned ikke blev nævnt i værnemagtsberetningen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. oktober 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar