1942 – Flere danske faldne syd for grænsen

Det kirkelige danske efterårsmøde i Flensborg i søndags havde fået god tilslutning. De to danske talere havde måttet sende afbud og i stedet før talte pastor, Dr. Jordt Jørgensen. ved højmessegudstjenesten prædikede pastor H. F. Petersen. Både i kirken og ved det efterfølgende møde i ‘Flensborghus’ rådede der en egen højtidsstemning, som var stærkt præget af tidens alvor.

I de sidste dage er der indløbet nye meddelelser om danske tab ved krigsfronterne. Smed Carl Boysen og hustru i Langbjerg ved Flensborg har mistet deres næstældste søn under kampene ved Kaukasus, og ved morgensangen på Duborgskolen i onsdags opløste rektor Hansen yderligere navnene på fem af skolens tidligere elever, som er faldet siden august i år.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. august 1942

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar