1942 – Nationalbankens tilgodehavender voksede med 878 mill. kr. i fjor

Samtidig steg de arbejdsløse indskud med over en halv milliard.

Nationalbanken har afsluttet sit årsregnskab 1941. Den afsluttede månedsbalance foreligger nu, og den viser, at årets kraftige vækst i de udenlandske tilgodehavender er fortsat i december måned.

Sammenlignet med udgangen af december måned 1940 er Nationalbank-balancen nu i ganske afgørende grad præget af de to aktiv-poster ‘Tilgodehavende på clearingkonti med udlandet’ og ‘Forskellige debitorer’. Disse to poster udgør henholdsvis 849 og 906 mill. kr. De er steget med ialt 878 mill. kr. i løbet af 1941 til nu at være godt 1,7 milliard ud af den samlede balance på 2,1 milliard.

I 1940 udgjorde stigningen fra begyndelsen af april på de samme konti ca. 800 mill. kr. De forøgede tilgodehavender har delvis afsat sig i form af forøget seddelomløb. Seddelomløbet er i årets løb steget godt 100 mill. kr. til nu ca. 842 mill. kr.

Kilde: Uddrag, Fyns Social-Demokrat, 5. januar 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar