1942 – Separationer og skilsmisser i stærk stigning

I Kolding Politikreds andrager stigningen ca. 25 pct. De mange “krigsbryllupper” holder ikke allesammen.

Beklageligvis er der ubedragelige tegn på, at separationerne og skilsmisserne er i foruroligende stigning. Det fremhæves af de mennesker, der til daglig har med separations- og skilsmissesager at gøre, at tidens kår, der nu i mange tilfælde medfører adskillelse af ægtefæller, i høj grad medvirker til det større antal skilsmisser, som den seneste tid har bragt.

Det er en kendsgerning, at langt de fleste skilsmisser og separationer sker i bybefolkningen. Pastor Gunnar Engberg, der til daglig har skilsmissesager nær inde på livet, understreger, at “folk fra landet kun sjældent lader sig skille. Det kommer først og fremmest af den fornuftige tilværelse, man fører derude”, siger pastoren, der fortsætter: “Der er vist trods alt noget i dette, at Gud skabte landet, menneskene byen. Byfolk er i modsætning til landboerne nomader. De har intet, der binder dem til et bestemt sted, og der stilles ikke de samme krav til husmoderen. Alligevel vil jeg mene, at den manglende uddannelse er en af årsagerne til de mange skilsmisser. Folk lader sig også lettere skille, hvis de ikke har børn. I ægteskaber med børn tænker forældrene sig om to gange, for skilsmisse er et jordskælv i barnets liv.”

Den sidste tids stigende antal skilsmisser afspejler sig med uafviselig tydelighed i statistikken for 1941, der viser, at dette år var et ‘skilsmisseår’. Der var 11,2 pct. skilsmisser i forhold et til antallet af indgåede ægteskaber imod 9,8 året før. […] I Kolding Politikreds er stigningen i separationer og skilsmisser også stærk. Man har ikke gjort tallene op, men anslår stigningen til ca. 25 pct. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juli 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar