1942 – Skipper Schmidt, Drejens fik straffen fordoblet ved Højesteret

Til 6 års fængsel. Bedstemandens straf tredoblet til 3 år.

Højesteret har fredag afsagt dom i straffesagen mod skipper Peter Vald. Schmidt, Drejens, og letmatros Egon Gefion Vejle-Petersen, Kolding, der var tiltalt for overtrædelse af Lov af 18. januar 1941 §3 nr. 3 ved den 1. maj i år at have bistået fhv. handelsminister Christmas Møller til udenom pasmyndighederne at undslippe herfra landet i Schmidts motorgalease ARGO.

Ved byretsdommen, der afsagdes 8. juni, blev skipper Peter Schmidt idømt til 3 års fængsel, og Vejle-Petersen et års fængsel. Sagen blev af det offentlige straks appelleret, og Højesteret har i den nu afsagte dom skærpet straffen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. juli 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar