1942 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, R. B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I kampafsnittet ved Tuapse blev dele af de fjendtlige styrker omringet og tilintetgjort. Nye stærke angreb, som Sovjetrusserne iværksatte øst for Alagir, blev slået blodigt tilbage, og troppekoncentrationer blev sønderslået bed artilleriild og luftangreb. Bombe- og slagflyvere bekæmpede desuden til trods for dårligt vejr sovjetrussiske batterier og jernbanemål med effektiv virkning. I Stalingrad har der funden stødtropkampe sted. På Don-fronten tilbageslog rumænske tropper flere angreb, og rumænske luftstridskræfter tilføjede fjenden betydelige tab. Nye kampe er her i gang. Gentagne angreb, som fjenden om natten foretog mod fisker-halvøen, blev slået tilbage.

I de sidste dages hårde afværgekampe ved Volchov-floden udmærkede sig særligt en bjergjærgerbataillon fra Berchtesgaden […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. november 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar