1943 – Angrebene på tyske byer genoptaget i nat

Nogle byer i det nordvestlige Tyskland bombaderet – angrebet på Berlin mislykkedes.

Berlin, RB.

Efter at briterne i flere uger næsten kun havde gennemført forstyrrelsesflyvninger mod Rigsområdet, satte de i de første nattetimer den 22. september større styrker ind for at bombardere tyske byer. I flere bølger trængte de fjendtlige bombemaskiner ind over det nordlige Rigsområde. Tilsyneladende var også Berlin udset til angrebsmål. Dette forsøg strandede imidlertid fuldstændigt. Natjagerregimenter splittede bombestyrkerne, der efter hvad D.N.B. erfarer, allerede ude ved havet blev hårdnakket angrebet og voldsomt forfulgt.

De fjendtlige flyverstyrker, der var blevet splittede, stærkt medtaget og i mange tilfælde trængt bort fra angrebsmålene, nedkastede der bomber over beboelseskvarterer i nogle byer i Nordvesttyskland, men til dels også på må og få nødtvunget over åben mark.

Den nyorganiserede tyske afværgetaktik, der allerede i høj grad har stået sin prøve, tilføjede også denne gang fjenden store tab. Ved den fremragende samvirken, de dristigt fremstormende skarer af tyske natjagere med antiluftskyts-divisionerne og projektør-batterier blev, efter hvad der allerede er konstateret, et meget stort antal fjendtlige maskiner nedskudt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. september 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar