1943 – Budstikken for Kolding og omegn

I løbet af det sidste år er antallet af illegale blade blevet forøget stærkt, og de store provinsbyer er også kommet med. Formålet med bladet (Budstikken for Kolding og omegn, red.) er, at de oplysninger, der ikke kan fremkomme offentligt, skal komme til befolkningens kendskab af denne vej. Endvidere vil bladet pege på de metoder, der kan anvendes i kampen mod tyskerne og de landsforrædere, der går tyskernes ærinde.

Har De alting rede til regnskabets time? Den sorte liste over landsforrædere i Kolding og omegn!

Allerede nu må vi begynde at forberede os til krigens afslutning, som uvægerligt må ende med Tysklands sammenbrud enten det nu sker på den ene eller anden måde. Det er derfor i dag påkrævet, at vi gør alting klart til et opgør med vore hjemlige nazislyngler – landsforrædere – og medløbere.

”Ham skal jeg nok huske, når krigen engang er forbi”, en replik, som De sikkert har hørt masser af gange, og som De sikkert også selv har udtalt – men gør De læser, nu også noget for, at ”han eller hun” bliver husket på regnskabets dag? Ham landsforræderen, der gik i fjendens sold under den ulykkeligste tid af Danmarks Riges historie.

Der er jo ingen tvivl om, at der i samme sekund som tyskerne er ude af landet, øjeblikkeligt vil blive nedsat en særdomstol til at tage sig af sagerne mod forræderne og besættelsesforbryderne. Selv om meget materiale allerede i dag ligger klar for disse domstole, idet en række gode danske borgere lige fra besættelsens første dag har været flittigt beskæftiget med dette specielle arbejde, så er det dog givet, at mange detaljer nødvendigvis mangler endnu for at få det fuldstændige sande billede af de forskellige forbryders handlinger under besættelsen frem.

Begynd derfor hellere i dag end i morgen med at gøre deres notater om de personer, som De er kommet i forbindelse med, og som de ved har svigtet Danmark i ulykkens time. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Budstikken for Kolding og omegn, juni 1943, nr. 1.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar