1943 – En luftværnsøvelse i mørke og silende regn

En stor øvelse i Kolding i aftes med deltagelse af 200 CB’ere fra sanitet og Teknisk Tjeneste.

I aftes havde Tekniske Tjeneste og Sanitetstjenesten arrangeret en stor øvelse i Kolding med deltagelse af 200 CB’ere fra de to tjenestegrene. Øvelsen havde været hemmeligholdt, da man ikke ønskede en større publikumstilstrømning. Her kom regnvejret til hjælp, idet der kun var meget få folk på gaderne. Øvelsen begyndte kl. 19, da de første meldinger om indtrådte bombeskader indløb til Kommandocentralen, og i de kommende par timer, fik mandskabet lejlighed til demonstrere, hvad de kunne. Rundt om i byen og på havnen var der markeret bombeskader, ligesom man gik ud fra, at der forskellige steder var giftgasansamlinger. Ikke mindst gassporingen og rensningen var et interessant led i øvelsen. Det tætte mærke og den silende regn vanskeliggjorde arbejdet, og forskellige steder måtte der arrangeres nødbelysning med projektører. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar