1943 – Faneindvielse på Landerupgaard

Grænseforeningen for Sdr. Vilstrup, Herslev m.fl. sogne har af Danmarkssamfundet fået skænket en fane, som blev indviet ved et møde på Landerupgaard lørdag aften. Forstander Boje Rasmussen bød velkommen, særlig til aftenens taler, gdr. Andersen, Kongsbjerg, og fortalte om den smukke gave, Grænseforeningen havde fået. Til tonerne af fanemarchen blev to faner båret ind, Landerupgaards fane båret af en af de store drenge, og den nye fane, båret af en lille Flensborg-dreng. Lærer Haugaard, Højrup, talte for kongen, gdr. Andersen for fædrelandet og Boje Rasmussen for Grænseforeningen, idet de slog hver et søm i fanen.

Boje Rasmussen mindedes Grænseforeningens afdøde formand og to andre af foreningens ledelse, som i årets løb er døde. Også de faldne Sydslesvigere mindedes man. Efter højtideligheden holdt gdr. Andersen et interessant foredrag. Ved kaffebordet blev der talt og sunget. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. februar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar