1943 – Forsøg på at opkøbe valgkort i Kolding

To mænd tilbød i går på havnen 10 kroner pr. valgkort – De eftersøges nu af politiet, og valgbestyrelsen indskærper strafansvaret.

Kriminalpolitiet i Kolding har modtaget anmeldelse i en højst usædvanlig sag, som man endnu ikke kan se til bunds i. Det drejer sig om noget så usædvanligt som forsøg på at opkøbe valgkort, dvs. de kort, som vælgere i byen får tilstillet, således at stemmeafgivningen kan gå hurtigere fra hånden.

Det udsædvanlige tilbud

Anmeldelsen går ud på, at to mænd i går på Kolding Havn tilbød at betale 10 kr. for en mands valgkort. Da manden afviste tilbuddet og bl.a. sagde, at også hans hustrus navn stod på valgkortet, sagde køberen straks, at så ville han give 20 kr. for kortet! Tilbuddet blev altså ikke modtaget, og sagen blev meldt til politiet, som i formiddags har sat en større undersøgelse i gang for at finde de pågældende. Der har også været forlydender fremme om, at de to mænd skulle have budt endnu højere priser for valgkort – der har været nævnt op til 100 kr. for et ægtepars kort – men de 20 kr. er i alt fald budt over for anmelderen.

Streng straf for uberettiget at stemme

Naturligvis er et sådant opkøb af valgkort strafbart, da man jo må gå ud fra, at der bag det enten ligger ønsket om at forhindre de pågældende i at stemme eller at afgive stemme i deres navn. Valgbestyrelsen i Kolding er derfor straks gjort opmærksom på forholdet og har derefter indtrukket en advarsel i bladene, hvori der gøres opmærksom på staffelovens paragraf 115 og 116, hvori der fastsættes en straf på henholdsvis indtil 4 og indtil 2 års fængsle for forsøg på at hindre Rigsdagsvalg eller uberettiget at skaffe sig selv eller andre adgang til at deltage i afstemningen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. marts 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar