1943 – Goebbels lover England frygtelig gengældelse

Dag og nat arbejdes der med feberagtig flid på forberedelserne

Berlin, RB.

Rigsminister, dr. Goebbels holdt i går en tale i anledning af åbningen af Hitlerungdommens filmstimer for vinterhalvåret og benyttede denne lejlighed til at udtale sig om det, som han sagde, mest brændende problem i øjeblikket, den fjendtlige luftterror og dens følger for de tyske hjem

Ministeren udtalte bl.a.:

Øjensynlig hengiver fjenden sig til falske og bedrageriske forhåbninger om formodede udsigter for denne gemene, kyniske, rå kampmetode, der netop deri er så typisk engelsk. Fjenden mener derved at kunne bryde det tyske hjems krigsmoral for derved at kunne vinde en let, billig ganske umilitær sejr, hvilket hidtil er blevet nægtet ham på den ærlige slagmark, og som også for bestandig vil blive nægtet ham. Foruden andre storbyen er turen nu også kommet til rigshovedstaden. Fjenden tildænger den med spræng- og brandbomber, og giver triumferende udtryk for håbet om, at befolkningen ikke i længden vil kunne udholde dette, men vil bryde sammen og derigennem berede vej for krigens afslutning på den måde, fjenden ønsker sig det: gennem en betingelsesløs kapitulation, af hvilken følgerne ville blive, at vore liv ville blive sat i pant, vor befolkning solgt, vore mænd blive arbejdsslaver, og ethvert tysk håb til fremtiden blive båret til graven. Jeg kan herpå i rigshovedstadens og dens befolknings navn og i hele det tyske folks navn kun give dette svar: Aldrig. Der kan ikke tænkes den situation, i hvilken vi ville kunne beslutte os til et sådant fortvivlelsens skridt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. november 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar