1943 – Koldingenserne sender 40-50 pct. flere julepakker i år end tidligere

En stigning i Julemærkesalget på 33 pct., og der kunne endda sælges flere.

Dagene op til jul har alle dage været postvæsenets allertravleste tid, og der slides hårdt af mandskab og ekstramandskab i disse dage. Og julen i år danner ingen undtagelse. Tværtimod mærkes rejsebesværet på posthuset i enormt omfang. De mange mennesker, der plejer at rejse ud, men som i år bliver hjemme, sender i stedet deres julepakker til familie og venner. Og med ankommende pakker er det ligeså galt.

“Det er”, sagde postmester Baastrup i formiddags i en samtale med os, “lige alt det, vi kan holde hovedet over pakkehavet i disse dage, og hele mandskabet kan slide kolossalt i det, for at ikke det hele skal bryde uhjælpeligt sammen for os”.

Den voldsomme stigning

Hvor stor er stigningen i pakkeposten?

“Jeg vil løselig mene, at den er på 40-50 pct. af forsendelserne i fjor. Det er jo noget, der kan mærkes”.

Så har man vel måttet have meget ekstramandskab i gang?

“Ja, ikke alene det, men vi har også måttet indsætte en ekstra pakkevogn. Det viste sig for resten omtrent umuligt at få fat i dette ekstrakøretøj, og først nu i sidste øjeblik lykkedes det os at leje en fladvogn på Dyrehavegaard.”

Med så mange pakker er der vel også mange fejl-adresseringer og mangelfulde adresseringer

“Det er der desværre. Det var jo kun, hvad man kunne vente. Trods vore opfordringer i tiden op til jul om påpasselighed på det område, er der stadig folk, der sidder advarslerne overørige. Men det bødes der jo for.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. december 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar