1943 – Krisebøder for smør og sæbe

I Kolding Kriminalret e der i går eftermiddags vedtaget bøder i to krisesager, der har stået på i længere tid. I den ene sag vedtog konditor Bertram Knudsen en bøde på 1.800 kr. og 1.600 kr. i konfiskationsværdig, fordi inspektør Baumeister sidste sommer under hans bortrejse havde købt 600 kg. “vintersmør” af Centralmejeriet uden af aflevere mærker. Baumester måtte vedtage en bøde på 1.600 kr. I afgørelsen er der taget hensyn til, at det drejede sig om en smørkvalitet, der var uanvendelig til almindelig husholdningsbrug og ikke kunne sælges mod aflevering af mærker. […]

I den anden sag vedtog LRS. Bjerre for direktør Rolver, Kaalunds Sæbefabrik, at betale en bøde på 5.000 kr., fordi fabrikken havde foretaget en tilladt kogning uden for den fastsatte termin.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. april 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar