1943 – Mælkeproduktionen i Kolding er i denne tid på sit højeste

23.000 kg. om dagen, hvoraf de 4.000 kg. laves til ost.

Året igennem sker der stadig forskydninger i mælkeproduktionen, og der kan være perioder sidst på vinteren og først på foråret, hvor det kan knibe at dække forbruget. I denne tid er situationen med hensyn til mejeriernes produktion den bedst tænkelige. Vi har haft en samtale med mejeribestyrer V. Kjærsgaard, Kolding Andelsmejeri, der siger:

“Mælkeproduktionen er i disse dage helt oppe på 23.000 kg. Det er en hel del mere end på samme tid i fjord, da vi lå omkring 20.000 kg. som daglig produktion. Det er naturligvis den gode græsning, der gør sig gældende, antallet af malkekvæg er jo ingenlunde steget. Men de 23.000 kg. bliver vist også det højeste, vi kommer op på i år.”

Så er der ingen vanskeligheder med at forsyne Kolding?

“Nej, absolut ikke. Der bliver endda så megen mælk, at vi dagligt kan lave ost af 4.000 kg. Vi fremstiller hver dag to store kar ost, det er kun 10 pct.s, men når den bliver lagret, er den ikke så dårlig”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. juni 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar