1943 – Mussolini gået af

Marskal Pietro Badoglio hans efterfølger

Agenzia Stefani meddeler søndag aften, at konge-kejseren har bevilget Mussolini afsked som regeringschef og udenrigsminister. Til hans efterfølger som regeringschef er udnævnt marskal Badoglio. Man formoder, at dette skifte skyldes den omstændighed, at Mussolini i den sidste tid har været syg.

Kong Victor Emanuel alle væbnede styrkers øverstkommanderende

Ifølge indløbne telegrammer er der i Italien udstede følgende proklamation af kong Victor Emanuel:

Italienere! Fra og med i dag overtager jeg kommandoen over alle væbnede styrker. I denne for fædrelandet skæbnesalvorlige stund må enhver indtage den plads, som pligten og ansvaret pålægger ham, og blive på sin plads i forsvaret. Ingen afvigelser fra pligtens vej kan tillades. Bebrejdelser må ikke forekomme. Alle italienere må erkende det svære sår, som har sønderrevet fædrelandets hellige jord. Italien vil gennem sine væbnede styrkers tapperhed og alle sin borgeres beslutsomme vilje atter finde vejen til genrejsning i højagtelse for de institutioner, som altid har hjulpet det fremad. Italienere! I dag mere end nogensinde er jeg uløseligt forenet med jer i urokkelig tillid til vort lands udødelighed.

Victor Emanuel.

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. juli 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar