1943 – Store bevillinger til Sveriges forsvarsvæsen

52,5 mill. kr. til ekstra anskaffelse af ammunition […]

Stockholm, mandag. RB.
På tillægsbevillingsloven foreslås bevilliget 66 mill. kr. på driftsbudgettet, deraf knap 3 mill. kr. til afskrivninger samt 108 mill. kr. på kapitalbudgettet. Størstedelen af disse beløb falder på forsvarsvæsenet. Således foreslås en bevilling på 52,5 mill. kr. til ekstra anskaffelse af ammunition samt 2,5 mill kr. til anskaffelse af cykler til hæren. Af kapitalbudgettet foreslås i alt 95 mill. kr. til driftskapital for krigsmaterielværket og forsvarets fabriksstyrelse, hvilke forslag dog for størstedelen betyder en regulering af forskud. […]

Kilde. Uddrag, Nationaltidende, 19. oktober 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar