1943 – Syngende græshopper

Fredericia. — Det tyske politi har Torsdag anholdt overlærer Kielberg ved den kgl. døvstummeskole her i Byen og ført ham til Kolding. Anledningen til Anholdelsen menes at være en Avisnotits, forfattet af Kielberg. Et af de lokale Blade havde bragt en meddelelse om syngende Græshopper i Grejsdalen, og her Kleberg meddelte derpaa, at saadanne ogsaa var hørt i Fredericia, og at deres Sang navnlig i Morgentimerne kunde virke generende. Denne Notits har man fra tysk Side opfattet som fornærmelig.

Illegalt blad, Information, 2. december 1943

Kilde: Information, 2. december 1943, illegalpresse.dk

Skriv et svar