1943 – Til Byråds-prøvevalg i morgen aften på Hotel Kolding

Venstres vælgere bør møde og være med til at bestemme, hvem der skal i Byrådet.

Det er i morgen, fredag aften, Venstre holder prøvevalg til opstilling af Byrådsliste. Mødet holdet i Hotel Koldings store sal og begynder kl. 20. Til mødet har ikke alene Kolding Venstreforenings medlemmer, men alle Venstrevælgere i Kolding adgang. Det må tilrådes Venstres folk i Kolding at møde frem i stort tal, således at Byrådslisten kan blive et fuldgyldigt udtryk for vælgernes ønsker. Der er – som tidligere nævnt – efter Venstres store fremgang ved Rigsdagsvalgene en mulighed for, at Venstre kan vinde et Byrådsmandat, og besætte 3 pladser mod hidtil 2. Denne mulighed må ikke forpasses. Venstres Folk bør sætte alle sejl til, for at det tredje mandat kan vindes. Det er ikke på forhånd vundet, således som folketingsvalgtallene muligvis har fået nogle til at tro. Der skal også foran dette valg udføres et ihærdigt agitationsarbejde, og enhver Venstremand- og kvinde i byen man hver i sin kreds arbejde for et godt resultat.

Det nærmeste krav er at møde frem til opstillingsmødet, således at opstillingen kan blive udtryk for, at der er taget hensyn til alle berettigede interesser og krav blandt vælgerne, og således, at Venstres liste kan blive en god liste, som byens borgere i stort tal vil stemme på. Venstre har ved dette valg sin store chance for at blive en betydende faktor i byens råd, og denne chance bør udnyttes. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. april 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar