1943 – Tillidskrisen mellem Danmark og Tyskland overvundet, siger Dr. Best

Det tyske Riges befuldmægtigede i Danmark, Dr. Werner Best, gæstede i går Aarhus og i den anledning holdtes på Hotel Royal en reception. Dansk-Tysk Selskab i Aarhus var vært. Ved receptionen bød direktør Juncker Dr. Best velkommen. Straks efter tog Dr. Best ordet og udtalte ifl. Aarhus Amtstidende:

Meget vigtigere end de foredrag, der holdes i foreninger som Dansk-Tysk Selskab, er de forbindelser, der her bliver tilvejebragt mellem mennesker indbyrdes. Jeg har forståelse for den danske egenart og indstilling, og den politik, jeg har ført gennem tre måneder er et bevis for, at jeg har forstået noget af den danske mentalitet. Dette kendskab har jeg anvendt til fordel for det samarbejde mellem Danmark og Tyskland, ved hvilket den tillidskrise, som bestod mellem de to lande, er blevet såvidt overvundet, at jeg – som De véd – i de sidste dage også har optaget forbindelsen med Hans kongelige Højhed den danske kronprins.

Beder om forståelse for Tysklands situation

Men også jeg må bede danskerne om forståelse for den situation, det tyske folk befinder sig i, og for de uhørt vanskelige opgaver, der er stillet det. Tyskland fører en kamp ikke blot for sit eget land og folk, men også for Europas lande og folkeslag. I disse tunge dage kan man se, hvilken uhyre fare for alle lande, der har hobet sig sammen i øst, og som er blevet standset af den tyske værnemagt. Hvad ville der være blevet af Europa, hvis ikke denne fare rettidigt var blevet erkendt af os?

Vi kan i denne kamp ikke lade os opholde af ond vilje inden for Europa. Forståelse heraf må vi forlange af de øvrige europæiske folk. Jeg forstår at det ikke er lette tider, Danmark må igennem, men Danmark og Tyskland er sammenkædet gennem en geografisk og historisk skæbne. Vi er i den samme båd, og ingen kan stå af. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 10. februar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar