1943 – Undtagelsestilstanden er ophævet

Befolkningen kan atter færdes frit

Fra kompetent tysk side meddeles:

Den miltære undtagelsestilstand ophæves fra og med onsdag den 6. oktober ved døgnets begyndelse. Nogle af de under undtagelsestilstanden udstedte forordninger forbliver i kraft.

En meddelelse fra det tyske riges befuldmægtigelse dr. Best.

Det tyske riges befuldmægtigede, dr. Best meddeler, at følgende af den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark under den militære undtagelsestilstand udstedt anordninger forbliver i kraft efter undtagelsestilstandens ophævelse, indtil meddelelse om deres ophævelse måtte blive givet:

  1. De i bekendtgørelse om etablering af undtagelsestilstand af 29. august 1943 indeholdte bestemmelser vedrørende forbud mod strejker og vedrørende forsamlingsforbud – dette sidste i det omfang, hvori forbuddet hidtil er blevet håndhævet.
  2. Forordning om beslaglæggelse af bygninger og ejendomme af 4. september 1943.
  3. Forordning om leverance og arbejdsydelse for den tyske værnemagt i Danmark fra danske firmaer af 4. september 1943.
  4. Bekendtgørelse af 3. september 1943 om forbud mod offentligt at bære dansk militær uniform.
  5. Forordning af 16. september 1943 om aflevering af dansk militært materiel.

De øvrige under undtagelsestilstanden udstedte anordninger træder ud af kraft ved undtagelsestilstandens ophævelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. oktober 1943

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar