1944 – Arbejdsloven er blevet forlænget

Landbruget skal have den arbejdskraft, som er nødvendig for produktion

Ved en lovanordning har Arbejdsministeriet forlænget Loven af 27. oktober 1942 om formidling af arbejdskraft til offentlige arbejder og lignende. Som det vil erindres, blev denne lov – populært kaldt Arbejdsformidlingsloven – gennemført med det formål at fremme den bedst mulige fordeling af den ledige arbejdskraft.

Det er eksempelvis med hjemmel i Arbejdsformidlingsloven, at der i den travle tid på landet er blevet overført arbejdskraft fra offentlige arbejder til landbruget, ligesom man i medfør af loven har fastsat, at der ved entreprenørarbejder, herunder arbejder for den tyske værnemagt, ikke må antages personer, som har forladt landbrugsarbejdet for at tage entreprenørarbejde.

Arbejdsformidlingslovens gyldighed fastsattes til 31. marts i år. Når lovforlængelsen er udstedt allerede nu 1½ måned før udløbet af denne frist, må dette da tages som udtryk for, at Arbejdsministeriet i god tid har ønsket at tilkendegive, at man er besluttet på ved hjælp af lovens bestemmelser at gøre alt, hvad der under de givne forhold er muligt at gøre, for at tilføre landbruget den arbejdskraft, der er nødvendig for produktionen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 18. februar 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar