1944 – Danmark-Island: Ophævelse af forbundet enstemmigt vedtaget af Islands alting

Beslutningen skal til folkeafstemning, hvorefter den på ny forelægges Altinget
Islands gesandtskab meddeler lørdag, at ifølge modtagen telegrafisk indberetning har Altinget modtaget følgende indstillinger fra de til overvejelsse af forfatningsordningen nedsatte udvalg:
Altinget beslutter at erklære, at dansk-islandsk forbundslovsoverenskomst skal ophæves. Dens beslutning skal forelægges alle altingsvælgere til godkendelse eller forkastelse ved hemmelig afstemning. Hvis beslutningen godkendes, erholder den gyldighed, når Altinget på ny har godkendt den efter afslutning af afstemningen. […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 27. februar 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar