1944 – Dansk Kvindesamfunds sydjydske distrikt

Kolding-repræsentant i bestyrelsen Dansk Kvindesamfunds sydjydske distrik holdt i går distriktsmøde i Brande, hvor ca. 60 delegerede fra hele distriktet deltog.

Man samledes sammen med medlemmerne fra Brande-kredsen i Dansk Andels Ægpakkeris store lokale, hvor der holdtes morgenandagt ved pastor Andersen, Brande.

Distriktformanden, dr. Frandsen, og formanden for Brande-kredsen, fru direktør Kofoed, bød velkommen. Distriktformanden lykønskede Brande-kredsen, der nu har virket i 25 år, og overrakte i den anledning en smuk buket blomster. Distriktformanden aflagde derefter beretning, der efter en diskussion om forskellige punkter enstemmigt godkendtes. Til bestyrelsen genvalgtes lærerinde frk. G. Madsen, Vejen, fru Kofoed, Brande, lærerunde frk. Petersen, Grindsted, og lærerinde frk. Pallesen, Tistrup. I stedet for fru. M. Bukdahl, Askov, der frabad sig genvalg, nyvalgtes en Kolding-dame, forstanderinde frk. Tiedemann. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. maj 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar