1944 – Et opråb fra Hitler til det tyske folk

“Det drejer sig om kamp uden medlidenhed om at være eller ikke være”
Berlin, fredag, RB.
Førerens nytårsopråb til det tyske folk lyder:
Mænd og kvinder, partifæller! Over fire år er gået siden den dag, på hvilken de internationale ophidsere, der allerede i lang tid åndeligt og materielt havde forberedt krigen mod Tyskland, endelig kunne overrække deres krigserklæring. Da England og Frankrig d. 3. september 1939 afbrød forbindelsen med Tyskland og derved provokerede den længe længselsfuldt ønskede krig, handlende de i en århundredlang traditions ånd. Især England levede i dette øjeblik i den illusion, at det kunne videreføre sin over 300-årige praksis med europæisk krigsprovokation med denne gang særligt billig indsats af egne midler.

Oversete kendsgerninger
Den britiske imperialismes traditionspolitiks kloge mænd havde ganske vist overset nogle vigtige kendsgerninger: At der ved denne krig var indtrådt en fuldstændig ændring i situationen, da det ikke mere var England, der kunne drage nytte af genoprettelsen af en teoretisk kræfternes ligevægt som resultat af denne krig, men kun bolchevismen, at der derfor overhovedet ikke længere eksisterer en såkaldt kræfternes ligevægt i Europa, men at nødvendigheden af Europas opretholdere over for den bolchevikiske fare udelukkende er et spørgsmål om tilstedeværelsen af en dominerende kontinental magt. De britiske mening, at man ved en dygtig jonglering og ved at skyde forbundsfæller foran sig fra tilfælde til tilfælde kunne forskyde det europæiske tyngdepunkt efter behov og i enhver retning, har overlevet sig selv og er umuliggjort ved kendsgerningernes hårde nødvendighed, thi i de store nationers kamp kan England som magt ikke længere spille nogen afgørende rolle. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 1. januar 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar