1944 – Forhandlingerne afbrudt mellem Finland og Sovjet

Finland kunne ikke gå ind på Moskvas betingelser for våbentilstand

Moskva Radio meddeler ifl. D.N.B. at den sovjetrussiske vicekommissær Vyshinski på et pressemøde har afgivet en erklæring om de sovjetrussisk-finske forbindelser, hvori det det bl.a. hedder:

Den 26. marts ankom Paasikivi og en ledsager til Moskva. Der fandt sammenkomster sted mellem dem og Molotov og Dekanosov den 27. og 29. marts. Herunder foreslog den sovjetrussiske regering, at Finland i det mindste ved udgangen af april skulle afbryde forbindelserne med Tyskland og internere de tyske tropper og krigsskibe i Finland eller fordrive de tyske tropper og skibe fra Finlands grænser. Den sovjetrussiske regering var villig til at yde Finland hjælp hertil med sine tropper. Desuden skulle Finland straks udlevere de sovjetrussiske og allierede krigsfanger. 50 pct. af den finske hær skulle demobiliseres i løbet af maj, juni og juli og den finske hær føres tilbage til sin fredstilstand. Finland skulle betale en skadeserstatning på 600 millioner USA-dollars, som skulle erlægges i varer over en periode på 5 år. Petsamo og Petsamo-området skulle gives tilbage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. april 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar