1944 – Hvis Aalborg skal evakueres

85.000 skal forlade byen, og de der skal evakueres længst bort, kommer til at marchere 100 kilometer.
I Aalborg har myndighederne i nogen tid arbejdet med evakueringsplaner, der skal træde i kraft i påkommende tilfælde, og man er nu så langt fremme med dette arbejde, at evakueringen kan sættes i gang, hvis forholdene skulle gøre det nødvendigt. En fuldstændig evakuering af Storaalborg vil betyde, at ca. 85.000 personer må forlade området, medens kun 10-15.000 bliver tilbage for at holde de livsvigtige funktioner i gang.
Premierløjtnant Svend Aage Traulsen, der er chef for evakuerings-sektionen i Aalborgs luftbeskyttelsesområde, fortæller, at evakueringsstrømmen så vidt muligt vil blive ledet sydpå, at de, der skal evakueres længst bort, kommer til at marchere 20 kilometer daglig i fem dage, hvilket er en hård tur for utrænede. Man har i øvrigt måtte udarbejde evakueringsplaner med henblik på, at broerne kan blive afbrudt. Ved et eventuelt commando-raid mod Jyllands nordvestkyst, sådan som oberstløjtnant Gerstafft har omtalt det i sine foredrag, kan Limfjorden meget let blive kamplinje, hvorved Aalborg og Nr. Sundby udsættes for stærk direkte beskydning. Bliver broerne afbrudt under sådanne operationer, vil befolkningen i Aalborg og Nr. Sundby blive evakueret nord- og østpå, medens befolkningen i byerne syd for fjorden evakueres i sydlig retning.

Kilde: Fredericia Social-Demokrat, 24. maj 1944

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar