1944 – Invasionens anden omgang er begyndt

Rommels taktiske reserver i kamp

Berlin, lørdag, STB

Efter selve invasionslandgangen i Normandiet har invasionens anden fase nu taget sin begyndelse med heftige kampe mellem de allieredes invasionstropper og marskal Rommels taktiske reserver under general Eisenhowers bestræbelser for at udvide og konsolidere brohovederne som indledning til invasionens tredje og vigtigste fase: kampen mellem de to parters hovedstyrker. Efter hvad man forstår af tyske militære talsmænds udtalelser, er det den tyske overkommandos hensigt under den igangværende anden fase af invasionen at lade Montgomerys 21. armégruppe og 1. amerikanske armékorps komme til fuld udfoldelse, inden de tyske modforholdsregler bliver kastet ind med hele deres vægt under indsats af den strategiske reserve på der for tyskernes gunstigt mulige slagmark. Det er under disse bestræbelser lykkedes de allierede at udvide deres brohoveder. Hovedfremstødet på Bayeux følger i sydvestlig retning landevejen mod St. Lo, hvor det er lykkedes de allierede i løbet af det første døgn at trænge frem, inden de er blevet standset af marskal Rommels forstærkninger, som er sat ind i et modstød i området for at forhindre en isolering. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. juni 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar